Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

21 mrt 2018

Alle stemlokalen toegankelijk

Verwijzing naar stemlokaal in Amsterdam, ook rolstoel als verwijzing

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze wetswijziging kondigen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie’, aldus minister Ollongren. ‘Daarom zou niemand een obstakel moeten ervaren om te gaan stemmen. Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn.’ Als burgemeesters en wethouders niet aan de nieuwe eis kunnen voldoen, moeten zij de gemeenteraad daarover informeren.

In de huidige Kieswet staat dat 25 procent van de stemlokalen zodanig gelegen en ingericht moet zijn dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelf hun stem kunnen uitbrengen.

Hulp bij kiezen met verstandelijke beperking
Minister Ollongren gaat kijken of stembureauleden bijstand kunnen verlenen ín het stemhokje aan mensen met een verstandelijke beperking. Nu is hulp in het stemhokje alleen mogelijk voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn om te stemmen, bijvoorbeeld omdat ze blind zijn of vanwege Parkinson geen potlood kunnen hanteren.

Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige wet geen hulp, omdat kiezers zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen zonder beïnvloeding van de stem. Buiten het stemhokje mag nu overigens wel hulp en uitleg worden verschaft. Twee mooie en belangrijke stappen in de richting van toegankelijk en zelfstandig stemmen voor iedereen, waarvoor Ieder(in) zich samen met haar leden, de LFB, MEE, VGN en College Mensenrechten inzet.


Meer over Verkiezingen (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home