Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

23 apr 2018

Recht op helder besluit van gemeente

voorzittershamer op een boek met juridisch gewicht op achtergrond

Een sterkere rechtspositie en onafhankelijke cliëntondersteuning zijn van belang voor passende zorg en ondersteuning. In een brief aan de Tweede Kamer vragen Per Saldo en Ieder(in) aandacht voor deze twee punten. De rechtspositie van zorgaanvragers dreigt te verzwakken omdat gemeenten steeds vaker werken met ‘beschikkingsarme’ indicaties.

Beschikkingsarm betekent dat er geen beschikking of besluit wordt afgegeven door de gemeente voor de hulp en ondersteuning die nodig is. De hulpvrager wordt dan meteen door de gemeente doorverwezen naar een zorgverlener. Te vaak wordt dan zorg geboden vanuit algemene voorzieningen die niet passend is bij de ingewikkelde hulpvraag en behoeften van de hulpvrager.

In strijd met bestuursrecht
‘De rechtspositie van mensen wordt hiermee uitgehold. Zonder deugdelijke beschikking is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen toegekende hulp’, laten Ieder(in) en Per Saldo aan de Tweede Kamerleden weten. ‘Zorgelijk is ook dat de VNG, de koepelorganisatie van de gemeenten, initiatieven voor dit beschikkingsarm indiceren ondersteunt. Gemeenten handelen in strijd met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als je wat vraagt aan de overheid, heb je recht op een helder, tijdig en juridisch deugdelijk antwoord.’

Wmo en Jeugdwet
In de brief vragen de organisaties hoe de minister en de Tweede Kamer aankijken tegen deze werkwijze van sommige gemeenten. ‘Gemeenten hebben niet de mogelijkheid om naar eigen believen invulling te geven aan de rechtszekerheid binnen de Wmo en Jeugdwet.’

In een eerste reactie was ook minister Bruins (VWS/gezondheidszorg) in de Tweede Kamer kritisch over het beschikkingsarm werken door gemeenten. 

De brief vindt u hieronder.


Meer over Wmo 
Meer over Wlz 
Meer over Stapeling
Terug naar Home