Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

13 aug 2018

Jaarverslag 2017: De vinger op de zere plek

Jongen met verstandelijke beperking helpt mee de tuin te begieten

Door de verkiezingen en de lange formatie leek de landelijke politieke besluitvorming in 2017 stil te vallen. Toch was de Haage lobby van Ieder(in) in 2017 intensief en gevarieerd. Daarnaast start Ieder(in) in 2017 samen met de achterban met de ontwikkeling van een platform dat online en offline belangenbehartigers bij elkaar brengt.

Om in de lobby beslagen ten ijs te komen, deed Ieder(in) ook in 2017 regelmatig onderzoek. Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Uit onze onderzoeken komt veelvuldig naar voren dat mensen het gevoel hebben er niet beter, maar slechter uit te komen.” Mede op basis van de uitkomsten van onze onderzoeken trokken we ook in 2017 regelmatig de aandacht van de media.

Soffer: “Ik ben er trots op dat we heel veel zaken naar buiten hebben gebracht. Aan alle tafels waar mogelijk was, zijn we blijven agenderen waar knelpunten en verbeterpunten zitten. We leggen de vinger op de juiste zere plekken.”

Lees in het jaarverslag meer over onze activiteiten van 2017, over de ontwikkeling van het nieuwe platform voor belangenbehartigers en over de intensieve samenwerking met onze leden.  

Download het jaarverslag (pdf), word-bestand en de jaarrekening 2017.

Downloads

Download het bestand Jaarverslag 2017

word / 2018-08-16

Download het bestand Jaarverslag 2017

pdf / 2018-08-16