Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

22 nov 2018

Vacature programma-manager VN-verdrag Handicap

Ieder(in) is het netwerk van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ruim tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland voor mensen met een beperking of chronische ziekte. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Voorop staat dat zij volwaardig meetellen en meedoen in de samenleving.

Binnen onze organisatie is voor het project ‘implementatie VN verdrag’ een vacature ontstaan voor de functie van:


Programma-manager VN-verdrag Handicap
voor 16 tot 24 uur per week.


Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd. De Rijksoverheid heeft een implementatieplan opgesteld voor de uitvoering van het VN-verdrag. In het plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking. 

Om de stem van mensen met een beperking bij de invoering van het VN-verdrag zo sterk mogelijk te maken, werken vijf organisaties samen in de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, kortweg De Alliantie. De Alliantie bestaat uit: Ieder(in), MIND LP, Per Saldo, LFB en de Coalitie voor Inclusie.

Binnen Ieder(in) is voor dit programma de functie van programma-manager ontstaan. In deze functie ben je verantwoordelijk voor projectsturing van het project implementatie VN-verdrag conform afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria. Je zorgt voor een gemotiveerd/betrokken team, een piekfijne projectstructuur en werkt samen met het projectteam aan het realiseren van het resultaat. Tevens bewaak en stuur je de samenhang tussen de verschillende deelprojecten en activiteiten.

Je rapporteert aan de programma-manager Wonen en Leven en bent binnen Ieder(in) onderdeel van het team Wonen & Leven.
 

De functie

Het aansturen van projecten

 • Controleren van en sturen op de voortgang van het programma in zijn geheel met betrekking tot tijd, budget en kwaliteit van resultaten.
 • Zorgdragen voor een betrokken, goed functionerend en geïnformeerd team.
 • Bewaken van de samenhang tussen de deelprojecten en bijsturen van het programma in geval van (dreigende) afwijkingen.
 • Rapporteren en communiceren van de programmastatus aan betrokkenen.
 • Zorgdragen voor de oplevering van het programma conform afspraak.

Het ontwikkelen en uitwerken van projecten

 • Beoordeling van de scope en randvoorwaarden.
 • Vaststellen van de planning en ter goedkeuring voorleggen aan de penvoerder en de Alliantie.
 • Overleggen van de beschikbaarheid van medewerkers met de leidinggevenden van de desbetreffende disciplines.
 • Onderhouden van contacten met belanghebbenden om wensen en verwachtingen te peilen en te bespreken.


Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau op basis van een relevante opleiding.
 • 2 tot 5 jaar relevante werkervaring als projectleider of projectmanager.
 • Ervaring met planning en budgetbewaking.
 • Ervaring met het overzicht houden en aanbrengen van structuur in een divers programma met verschillende deelprojecten en activiteiten.
 • Kennis van het werkveld en het beleidsterrein waarbinnen het project zich afspeelt.
 • Het beschikken over een netwerk binnen dit werkveld en beleidsterrein kan een pre zijn.
 • Ervaring op het terrein van maatschappelijke grootschalige projecten.
 • Ervaring in het financieel beheer van projecten die worden gesubsidieerd.
 • Kennis van de sociale kaart van het veld waarbinnen de Alliantie en de aangesloten organisaties zich bevinden.
 • Je neemt initiatief en denkt in oplossingen en resultaten.
 • Je bent communicatief, werkt samen met deelprojectleiders en projectteam en onderhoudt directe lijnen met programmanager, hoofd bedrijfsvoering en de penvoerder.


Wat bieden wij?

 • Het werk is maatschappelijk relevant, actueel en van groot belang voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) heeft een informele werksfeer. We bieden veel ruimte voor individuele ontwikkeling.
 • Het betreft een tijdelijke functie tot 31 december 2019.
 • Ieder(in) volgt de CAO Sociaal Werk en inschaling vindt plaats in schaal 11. Het pensioen is ondergebracht bij PFZW.


Reageren

 • Interesse in deze functie? Stuur dan voor 6 december 2018 je sollicitatiebrief met CV naar vacatures@iederin.nl o.v.v. Programmamanager VN verdrag.
 • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Thijs Hardick, beleidsmedewerker toegankelijkheid, telefoon 06-1143378 of t.hardick@iederin.nl.
 • Ieder(in) streeft naar een inclusieve samenleving en wil dat ook in de samenstelling van het personeelsbestand weerspiegelen. Kandidaten met een beperking nodigen we nadrukkelijk uit om te solliciteren.
 • Bij geschiktheid voor de functie gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met ervaringskennis op het gebied van een (chronische) ziekte of beperking. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de kandidaat overstijgend kan denken/werken wat betreft de verschillende soorten beperkingen.
 • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

De vacature is ook te vinden op de pagina vacatures van Ieder(in) 

De reactietermijn is inmiddels gesloten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.