Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

07 feb 2019

Vacature bestuursleden Ieder(in)

Als Vereniging met ruim 250 lidorganisaties, vormt Ieder(in) het grootste netwerk in Nederland van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Op basis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, behartigt Ieder(in) de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Voorop staat dat zij volwaardig meetellen en naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Ieder(in) is maatschappelijk actief op de thema’s Zorg en Ondersteuning, Wonen en Leven en Leren en Werken. Het werk van Ieder(in) wordt gedaan vanuit de drie thematische programmateams met daarin beleidsmedewerkers, juridische medewerkers en communicatieadviseurs. Via lobby, pleitbezorging en het ondersteunen van lokale belangenbehartigers werken zij hard om de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren. Het werk van Ieder(in) is uitdagend, actueel en maatschappelijk van groot belang.

Bij Ieder(in) werken ca. 50 mensen. De basisomzet van Ieder(in) is € 3 miljoen vanuit een jaarlijks door het Ministerie van VWS verstrekte instellingssubsidie. Daarnaast heeft Ieder(in) tijdelijke project- en programmafinancieringen met een totale waarde van ca. € 1,5 miljoen per jaar. De directeur van Ieder(in) geeft leiding aan het bureau en vormt het gezicht naar buiten.

Het verenigingsbestuur van Ieder(in) bestaat uit tenminste vijf bestuursleden. Bestuursleden van Ieder(in) worden benoemd voor een periode van vier jaar en, eventueel, herbenoemd voor maximaal nog eens vier jaar. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een penningmeester. Binnen het bestuur worden in onderling overleg posities ingevuld op de thema’s strategieontwikkeling, financiën, verenigingszaken en communicatie.  

 

Als gevolg van het aflopen van de bestuurstermijn van twee bestuursleden zijn wij voor het bestuur van Ieder(in) op zoek naar twee nieuwe: 
 

Bestuursleden Ieder(in)


Naast affiniteit met de algemene doelstelling van Ieder(in) geldt dat in het profiel van bestuursleden een aantal van de volgende elementen aanwezig dient te zijn: 

  • Werkzaam zijn (geweest) in een maatschappelijke organisatie, al dan niet in een eindverantwoordelijke functie; 
  • Ervaring c.q. affiniteit hebben met ontwikkelingen in de maatschappelijke sector;
  • (Openbaar) bestuurlijke ervaring; 
  • Ervaringsdeskundigheid;   
  • Innovatie. Competenties die bij dit relevante thema aan de orde kunnen zijn: creatief vermogen, externe oriëntatie, contextgevoeligheid en organisatiegevoeligheid.  

Wij komen graag in contact met kandidaten: 

  • die enthousiast zijn over de koers van Ieder(in) en daar een bijdrage aan willen leveren; 
  • die affiniteit en ervaring hebben met dit bijzondere type organisatie; 
  • die vanwege de benodigde vernieuwingen, veranderingen en ontwikkelingen circa zes uur per maand beschikbaar zijn; 
  • die bij voorkeur ervaringsdeskundig zijn en vanuit die hoedanigheid, affiniteit hebben met de belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Reageren?

Belangstellenden worden verzocht hun uitgebreide motivatie en curriculum vitae voor 25 februari 2019 te sturen naar vacatures@iederin.nl o.v.v. Bestuursvacature.
Er is achtergrondinformatie beschikbaar bij deze vacature. Deze informatie is op te vragen via vacatures@iederin.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Ben Hammer, voorzitter, via telefoonnummer 030-7200002.
De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van €3.250 op jaarbasis.
De gesprekken vinden plaats in week 10 (week van 4 maart) en week 11 (week van 11 maart).

 

Voor achtergrondinformatie lees de download hieronder.

De vacature is ook te vinden onder vacatures Ieder(in).