Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

27 mei 2019

Vertelpunt verzamelt ervaringen met jeugdhulp

Jongen aan tafel spelend met blokken

Sinds 2015 vallen kinderen die ondersteuning, zorg of bescherming nodig hebben onder de Jeugdwet. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is het programma Zorg voor de Jeugd gestart. Samen met ouders, belangenbehartigers, zorgaanbieders en gemeenten wordt er gekeken hoe de uitvoering van Jeugdwet beter kan. Daarvoor zijn de ervaringen van ouders en kinderen heel hard nodig: zo horen beleidsmakers uit eerste hand hoe de wet in de praktijk uitpakt.

Ervaringen delen
Op de website Vertelpunt Zorg voor de Jeugd kunnen ouders en kinderen anoniem hun ervaring met jeugdhulp delen. Dat kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Alle verhalen worden verzameld en anoniem besproken met alle bij Zorg voor de Jeugd betrokken partijen.

Zichtbaarheid jeugd met beperking
Ieder(in) maakt zich zorgen over de zichtbaarheid van een grote groep jeugd die onder de Jeugdwet valt: kinderen met een levenslange, levensbrede beperking of chronische aandoening en hun ouders. Hun behoeften zijn anders dan die van kinderen uit kwetsbare gezinnen, op wie beleid vaak wordt gericht. De gevolgen daarvan zijn groot. Bij het Vertelpunt kunnen ook kinderen met een beperking en hun ouders of verzorgers hun verhaal kwijt, zodat ook zij beter in beeld komen bij de beleidsmakers en zorgaanbieders.

Deskundigheid bij de toegang en juiste ondersteuning
Het doel van Ieder(in) is dat de Jeugdwet zo wordt uitgevoerd, dat ook jeugd met een beperking en hun ouders de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarvoor is Ieder(in) actief in Den Haag en trekken we samen op met andere belangenbehartigers. Ieder(in) pleit voor deskundigheid bij de toegang tot Jeugdhulp en een uitvoering die aansluit bij wat jeugd met een beperking en hun ouders ├ęcht nodig hebben.

Melden
Heeft u zelf ervaring met Jeugdhulp, als ouder, verzorger of als kind, dan kunt u dat delen op het Vertelpunt.
Loopt u vast bij het regelen van goede zorg en ondersteuning en wilt u geholpen worden? Dan adviseert Ieder(in) contact op te nemen met het Juiste Loket via meldpunt@juisteloket.nl of tel. 030-7897878.