Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

15 jul 2019

Ouders worden binnen de jeugdhulp teveel met achterdocht benaderd

Illustratief beeld van een vader die zijn gehandicapte zoon helpt in een  zwembad.

Ouders van kinderen met een chronische ziekte of handicap worden binnen de jeugdhulp te veel met achterdocht benaderd. Dat staat een goed gesprek in de weg en belemmert het bieden van maatwerk. Dat stelt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in een interview met Zorgvisie. Minister De Jonge (VWS) erkent dat er extra aandacht nodig is voor deze groep kinderen en heeft na het zomerreces een Algemeen Overleg toegezegd.

‘Als sinds de decentralisatie proberen we aandacht te krijgen voor jeugd met een beperking. Deze groep staat niet voldoende op het netvlies van beleidsmakers en de jeugdhulp’. Dat zou structureel een probleem zijn sinds 2015. In de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) was de zorg voor deze kinderen en hun ouders volgens Soffer nog wel goed geregeld. Ondertussen zijn de taken grotendeels overgeheveld naar de Jeugdwet, die volgens Soffer niet voldoende toegerust is voor deze doelgroep.

Het artikel is hier te lezen. En hieronder te downloaden als PDF-bestand en als Word-document. 

Downloads