Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

10 nov 2019

Nieuw onderzoek bevestigt: Jeugdwet schiet tekort voor jeugd met beperking

Jongetje met autisme met hoofdtelefoon op kijkt uit een raam

Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gezinnen: in plaats van begeleiding, logeeropvang of respijtzorg, worden aan gezinnen opvoedcursussen aangeboden. Ondertussen raken gezinnen met een kind met een levenslange beperking overbelast en ontwricht.

Jeugd met een beperking vragen een andere aanpak dan jeugd uit probleemgezinnen
Dat deze jeugd vastloopt in de jeugdhulp, blijkt keer op keer uit onderzoek. Ook het nieuw verschenen Significant-onderzoek “Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen” laat dit zien. Dit verdiepende onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) naar aanleiding van het Zwartboek Jeugd van Ieder(in) en Per Saldo. Jeugd met een beperking heeft een andere aanpak, toegang en ander aanbod nodig.

Conclusies Significant-onderzoek
De conclusies van het onderzoek liegen er niet om. Voor jeugd met een levenslange, levensbrede beperking of chronische aandoening is het volgende nodig:

  • meer professionele expertise;
  • een betere urgentiebepaling bij de toegang (triage);
  • beter passende zorg en ondersteuning;
  • het meer betrekken van kinderen en hun ouders bij de gesprekken;
  • ruimere inzet van respijtzorg en ambulant zorgaanbod.

Ieder(in) blijft deze groep jeugd en hun ouders onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer en de ministeries. Samen met Per Saldo pleiten wij voor een aparte afslag in de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking en hun ouders. Daar moet kennis zijn van wat deze gezinnen nodig hebben om zich te kunnen redden.
Waar probleemgezinnen geholpen kunnen zijn met behandeling en opvoedondersteuning, heeft jeugd met een beperking veel meer aan begeleiding en blijvende ondersteuning. Het met de verkeerde bril naar deze jeugd kijken, heeft verstrekkende gevolgen.

Breng de vraag in beeld
In feite is sprake van een mismatch tussen de inkoop van jeugdzorg en de hulp en ondersteuning die jeugd met een beperking en hun ouders nodig hebben. Die inkoop concentreert zich vooral op het aanbod en het geld dat omgaat in de jeugdzorg. Breng de vraag veel beter in beeld, is de oproep van Ieder(in). 

Brief aan Tweede Kamer
Op 18 november wordt dit onderzoek besproken in de Tweede Kamer. In aanloop naar dat overleg, hebben Ieder(in) en Per Saldo onderstaande brief aan Kamerleden gestuurd.

Hieronder vindt u ook het Significant-onderzoek.

Downloads

Download het bestand Onderzoek Significant

pdf / 2019-11-20