Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

In de media

Sep

23 sep 2019

In de media: tv-programma Kassa over problemen bij hulpmiddelen en verhuizen

Wie afhankelijk is van hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, kan door een verhuizing naar een andere gemeente in grote problemen komen. Kijk hier het item bij Kassa bij BNNVARA van zaterdag 21 september, met daarin o.m. Ieder(in)-directeur Illya Soffer

Jongen in rolstoel aan tafel maakt zijn huiswerk
16 sep 2019

Illya Soffer: Van deur tot deur reizen met een beperking is lastig

Hoe gaat het met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer? Ieder(in) directeur Illya Soffer sprak hier onlangs uitgebreid over met NS-Personeelsblad Koppeling.

Aug

12 aug 2019

EditieNL: Denk bij een festival vanaf het begin aan toegankelijkheid

RTL Nieuws/EditieNL besteedt aandacht aan de inzet van doventolken bij theaterfestival Boulevard. Het komt steeds vaker voor dat er bij voorstellingen en evenementen een gebarentolk wordt ingezet, maar er is nog een wereld te winnen. ‘Neem toegankelijkheid vanaf het begin mee.’

12 aug 2019

In de media - Binnenlands Bestuur: 4 gemeenten gaan weer indiceren op uren

De Noord-Brabantse gemeenten Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel en Vught gaan per 2020 stoppen met resultaatgericht indiceren in de Wmo, meldt Zorgvisie.

Jul

23 jul 2019

Blog Illya Soffer: ’Ook de overheid moet Onbeperkt Meedoen’

Op Sociaalweb.nl een kritische blog van Ieder(in)-directeur Illya Soffer over de voortgang van het VN-verdrag Handicap. ’Alleen aanmoedigen is niet genoeg.’

15 jul 2019

Roadmap stimuleert zorgvuldig invoeringstraject Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt in 2020 ingevoerd. Het eerste jaar is een overgangsjaar, heeft minister De Jonge van VWS aangekondigd. Hij heeft daarvoor een ‘roadmap’ gemaakt. Daar is directeur van Ieder(in) Illya Soffer positief over in een interview met Zorgvisie.

15 jul 2019

Ouders worden binnen de jeugdhulp teveel met achterdocht benaderd

Ouders van kinderen met een chronische ziekte of handicap worden binnen de jeugdhulp te veel met achterdocht benaderd. Dat staat een goed gesprek in de weg en belemmert het bieden van maatwerk stelt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in een interview met Zorgvisie.

Jun

13 jun 2019

Illya Soffer bij EenVandaag: ’Jeugdhulp schiet tekort, gezinnen lopen vast’

Jeugdhulp schiet tekort voor jeugd met een beperking, chronische aandoening of ontwikkelingsstoornis. Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraakt bij gemeenten en kabinet. Ieder(in)-directeur Illya Soffer bespreekt het vastlopen van deze grote groep in het radioprogramma Radio EenVandaag.

13 jun 2019

Gebarentolk bij crisissituaties mooie eerste stap

Minister Grappenhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dat is heel goed nieuws. Tijdens de aanslag in Utrecht bleek de crisiscommunicatie ontoegankelijk voor doven en slechthorenden. Sindsdien lobbyt Ieder(in) voor de inzet van een gebarentolk.

May

20 mei 2019

Werkt de Wmo?

Het doel van de Wmo is meer maatwerk en betere zorg voor de burger. Maar werkt de wet wel? Het radioprogramma Argos onderzocht het, samen met platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, dagblad Trouw en weekblad de Groene Amsterdammer.

13 mei 2019

Reporter Radio over vage indicaties gemeentelijke hulp

Minister Hugo de Jonge wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanpassen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten spreekt liever geen uren af met mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar een resultaat. Dus geen 4 uur per week voor huishoudelijke hulp, maar ‘een schoon en leefbaar huis’.

10 mei 2019

Fraude met gehandicaptenparkeerkaart een groot probleem

Fraude met de gehandicaptenparkeerkaarten komt nog steeds veel voor. Nieuwsuur besteedde er donderdag 9 mei aandacht aan.

02 mei 2019

Meer discriminatie op grond van handicap gemeld

Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte neemt toe. Bij de antidiscriminatievoorzieningen werd in 2018 vaker dan ooit tevoren melding gemaakt van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte: 596 meldingen, ofwel 14 procent van het totaal.

Apr

23 apr 2019

Algemeen Dagblad over resultaatgericht indiceren in de Wmo

In het Algemeen Dagblad wederom aandacht voor resultaatgericht indiceren in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met korte reactie van Illya Soffer.

18 apr 2019

Skipr: Minister zet verruiming Wlz in de ijskast

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft besloten om huisartsen-, paramedische en tandheelkundige zorg voor mensen in zorginstellingen voorlopig niet te gaan betalen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

09 apr 2019

Skipr: ’Gemeente moet zich aan indicatieregels houden’

Gemeenten moeten zich aan de juridische regels voor de indicering van huishoudelijk hulp houden, inclusief uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Dat scheelt onnodige procedures en bijkomende kosten, die ten koste gaan van het budget voor hulp thuis, zo betoogt Ieder(in).

Mar

26 mrt 2019

Inzet gebarentolk geen gunst, maar een recht

Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Bovendien is het ontbreken van toegankelijke informatie in strijd met het VN-Verdrag Handicap.

25 mrt 2019

Crisiscommunicatie blijft gissen voor doven en slechthorenden

Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in Nieuw Zeeland premier Jacinda Ardern door een tolk gebarentaal vergezeld wordt, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld.

Feb

27 feb 2019

Nationale Zorggids: Schouwlijst toegankelijke stembureaus

20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor De Eerste Kamer. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus. Dit meldt Ieder(in).

21 feb 2019

Sluiting Juridisch Steunpunt: ’Mensen moeten het zelf maar uitzoeken’

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) werd gedwongen te sluiten. Directeur Illya Soffer vreest in een interview met de Nationale Zorggids dat mensen met een beperking niet meer de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

14 feb 2019

Mooi Vlaams voorbeeld: het breed onthaal

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), bezocht vorig jaar met een aantal zorgbestuurders onze Zuiderburen om kennis te maken met het zorgsysteem aldaar. Vlaanderen heeft één toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, genaamd: het breed onthaal.

05 feb 2019

OneWorld: Mag ik meereizen?

Vanuit de overheid zijn er afspraken gemaakt over het toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Een goede start, maar er zijn ook zorgen, zegt Martin Boerjan. Vanuit Ieder(in) werkt hij aan toegankelijke mobiliteit voor mensen met een beperking.

Dec

17 dec 2018

Illya Soffer in Spijkers met Koppen

Ieder(in)-directeur Illya Soffer was te gast in het radioprogramma Spijkers met Koppen. Ze sprak daar over het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in de Wmo, dat vanaf januari 2019 geldt.

03 dec 2018

’Politiek heeft te groot geloof in zelfregulering’

Vandaag, 3 december, is het de internationale dag van de beperking. In een speciale bijlage van de Trouw, kijkt directeur van Ieder(in) Illya Soffer naar de huidige stand van zaken wat betreft het VN-verdrag Handicap in Nederland. ‘De politiek heeft een te groot geloof in zelfregulering.’

03 dec 2018

Skipr: Ieder(in) blij met invoering Wmo-abonnementstarief, Raad van State heeft bedenkingen

Ieder(in) is blij met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Ieder(in) wijst al jaren voor een maximum aan eigen bijdragen in de Wmo. De Raad van State heeft bedenkingen.

Nov

21 nov 2018

Kanniewaarzijn: ontoegankelijke medische keuring

In het tv-programma Kanniewaarzijn reageert Ieder(in)-directeur Illya Soffer op een medische keuring voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Die keuring vond plaats in een gebouw dat voor mensen in een rolstoel erg moeilijk toegankelijk is.

20 nov 2018

Radar: Torenhoge naheffing eigen bijdrage door administratieve fout

Mevrouw Bastiaansen (93) ontving een rekening van 27.000 euro van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Door een administratieve fout heeft het CAK haar jaren een te lage eigen bijdrage in rekening gebracht.

Oct

14 okt 2018

Illya Soffer: Passende zorg begint bij een brede, welkome toegang

Illya Soffer, directeur Ieder(In) sprak tijdens het jaarcongres van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de toegang tot zorg: "Hoe mooi zou het zijn wanneer mensen met een beperking bij de toegangspoort tot zorg en samenleving niet voor de zoveelste keer op dichte deuren stuiten, maar kunnen rekenen op een warm welkom en een breed onthaal."

03 okt 2018

Illya Soffer in EenVandaag: ’De Participatiewet werkt niet’

Voor zowel werkgevers als werknemers is de Participatiewet ingewikkeld. Illya Soffer sprak hierover in de uitzending van EenVandaag van dinsdag 2 oktober.

Jul

17 jul 2018

Column: Minder regels, meer banen

Als het gaat over werk voor mensen met een beperking en een inkomen om in het eigen levensonderhoud te voorzien, staat Nederland er niet al te best voor.

Jun

21 jun 2018

NOS: ’Jeugdwet werkt niet voor jeugd met een beperking’

Op donderdag 21 juni praat de Tweede Kamer over de Jeugdwet. Op NPO radio 1 en in het NOS Journaal maakt Ieder(in)-directeur Illya Soffer duidelijk dat de Jeugdwet niet werkt voor kinderen en jongeren met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis.

20 jun 2018

Column: Klemgezet door de Jeugdwet

Donderdag 21 juni spreekt de Tweede Kamer over een tussenevaluatie van de Jeugdwet. In haar column voor Binnenlands Bestuur maakt Ieder(in)-directeur Illya Soffer de balans op. "Hoe kan een wet, die bedoeld was om dichtbij huis oplossingen op maat te realiseren, uitmonden in een zorgdrama voor de betrokken gezinnen?"

May

23 mei 2018

Column: Is slechte zorg schending van mensenrechten?

Een derde van de mensen met een beperking meldt dat hun zorg niet passend is en dat zij niet kunnen meedoen in de samenleving zoals zij zouden willen. Illya Soffer reageert hierop in haar column bij Binnenlands Bestuur.

Apr

20 apr 2018

Loondispensatie bij Radio EenVandaag

"Mensen met een arbeidsbeperking draaien hier het hardst voor op. Dat is niet eerlijk" Illya Soffer, directeur van Ieder(in), was er duidelijk over bij radio EenVandaag. Loondispensatie is een slecht plan.

17 apr 2018

Column: ’Luister naar de grote weerzin tegen loondispensatie’

Loondispensatie stuit op grote tegenstand. Ruim 72.000 mensen tekenden binnen anderhalve week een petitie tegen het voorstel. Het College Rechten van de Mens toetste de maatregel aan het VN-verdrag Handicap en oordeelde vernietigend.

06 apr 2018

Woordengedreven of waardegedreven zorg?

Voor het online platform Qruxx schreef Illya Soffer een column over waardegedreven zorg. Nadat een tijd lang het begrip ‘persoonsgerichte zorg’ vol in de spotlights stond, mag inmiddels het begrip waardegedreven zorg zich in ongekende populariteit hullen. De Ieder(in)-directeur vraagt zich af: spreken we hier over de zoveelste hype of ligt in waardegedreven zorg werkelijk een sleutel voor de zo gewenste vernieuwing?

05 apr 2018

Problemen met taxivervoer in Radar

Radar besteedt aandacht aan de problemen met taxivervoer voor mensen met een beperking of ziekte. ’Er is te veel geknepen op geld en er zijn te veel en te ingewikkelde regelingen.’ Ieder(in)-directeur Illya Soffer pleit in de uitzending voor één loket waar mensen met hun vervoersvraag terecht kunnen.

05 apr 2018

NOS: 'Veiligheid festivals moet beter'

De regels schieten tekort: te smalle doorgangen en slecht toegankelijke ontsnappingsroutes. Aan het begin van festivalseizoen wordt duidelijk dat het met de veiligheid op grote evenementen en feesten veiliger moet voor mensen met een beperking. Ieder(in) is furieus.

Mar

29 mrt 2018

Skipr en Zorggids: ’Kom met een zorgpact voor gehandicapten’

Ieder(in) doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer en aan de minister van VWS: er moet een landelijk zorgpact komen voor de gehandicaptenzorg. ‘Alleen als we over alle zorgwetten heen landelijke afspraken maken, komen we tot goede gehandicaptenzorg’.

28 mrt 2018

Nieuwsuur: mensen met beperking in dienst moet eenvoudiger

Mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen kan veel eenvoudiger en eerlijker. Die oproep doet Ieder(in)-directeur Illya Soffer in Nieuwsuur. De lappendeken aan regelingen en voorzieningen staat een goede positie op de arbeidsmarkt in de weg.

20 mrt 2018

Column Illya Soffer: Het is tijd voor samenspraak

​Hoe kunnen gemeenten hun afhankelijkheidsrelatie zo vormgeven dat mensen zich daardoor niet ontmoedigd en gekleineerd voelen, maar juist gesteund en gesterkt om mee te gaan doen? Lees de nieuwe column van Illya Soffer bij Binnenlands Bestuur.

Feb

21 feb 2018

Column Illya Soffer: Rondjes draaien tussen droom en daad

Voor ouderenzorg worden inmiddels landelijke akkoorden en pacten gesmeed. Dat is mooi. Ook het gehandicaptenbeleid moet nu echt hoog op de politieke agenda komen. Dit schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in haar column voor Binnenlands Bestuur

14 feb 2018

Radio 1 journaal: Liefde en zorgregeltjes gaan niet goed samen

Staan regeltjes jouw liefdesleven in de weg? Op Valentijnsdag Ieder(in)-directeur Illya Soffer bij Radio 1 journaal aan het woord over de liefde, relaties en zorgregels.

05 feb 2018

Trouw: Meer kinderen naar speciaal onderwijs

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Dat stelt dagblad Trouw na een rondvraag bij instanties in het onderwijs. Onderzoek toont aan dat kinderen in het regulier onderwijs een grotere en meer diverse vriendenkring opbouwen dan in het speciaal onderwijs.

Jan

17 jan 2018

Column: Geef het recht op langdurige zorg terug

Mensen met een levenslange zorgvraag wordt het erg ingewikkeld gemaakt. Ze moeten hun zorg geregeld zien te krijgen uit wetten die vooral uitgaan van tijdelijke ondersteuning.

02 jan 2018

'Mensen met arbeidsbeperking zijn totaal vergeten groep'

Na twee jaar zoeken heeft 80 procent van mensen met een arbeidsbeperking die op de wachtlijst stonden voor de sociale werkplaats, nog steeds geen werk. De situatie voor mensen met een arbeidsbeperking is uitzichtloos, schrijft dagblad Trouw.

Dec

19 dec 2017

Onafhankelijk leven is voortaan een gemeentetaak

Onafhankelijk leven mogelijk maken, wordt de grote uitdaging voor gemeenten de komende jaren. Dat schrijft Illya Soffer in haar blog voor Binnenlands Bestuur.

Nov

23 nov 2017

Goede zorg start met mensen serieus nemen

Het vaststellen wat iemand nodig heeft, moet echt in samenspraak met de mensen zelf gebeuren. Daarmee start betere zorg, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in haar column voor Binnenlands Bestuur.

21 nov 2017

Illya Soffer in Nieuwsuur: ’Stelselmatige problemen in langdurige zorg’

Voor veel mensen die langdurige hulp of ondersteuning nodig hebben, werkt het zorgstelsel niet goed. Na drie jaar loopt men nog altijd op tegen onnodige bureaucratie en ondeskundigheid bij het indiceren en afhandelen van zorgaanvragen.

Oct

16 okt 2017

Resultaten Meldactie Stapeling Zorgkosten

Te veel mensen met een beperking hebben te maken met een stapeling van zorgkosten. Kosten voor zorg en ondersteuning zijn de afgelopen jaren verdubbeld. Mensen raken hierdoor in financiële problemen of zien af van noodzakelijke zorg.

02 okt 2017

Column: ’Tranen van opluchting’

‘Dat meedoen een mensenrecht is en dat het verdrag voorschrijft dat het beleid niet óver maar mét mensen met een beperking zelf tot stand moet worden gebracht, dát is echt van grote betekenis. Dat is waar de overheden en ondernemingen, de gemeenten en ook mensen met een beperking zelf nog grote omslagen in hun denken zullen moeten maken,' aldus Illya Soffer.

Sep

12 sep 2017

’Meedoen betekent: niets over ons zonder ons’

‘Als iedereen inbrengt waarvan hij over heeft, is er voor iedereen genoeg.’ Hoe zorgen we ervoor dat in 2050 iedereen kan meedoen? Interview met Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in SERmagazine.

11 sep 2017

Afleidingsmanoeuvre eigen risico

De ziekenhuizen willen een lijst opstellen van relatief eenvoudige behandelingen die voor patiënten allemaal 150 euro uit het eigen risico kosten. Dit lijkt een afleidingsmanoeuvre en het leidt af van het echte probleem.

Aug

30 aug 2017

Verkeerswet treft medicijngebruikers

Om het gebruik van drugs in het verkeer beter aan te kunnen pakken, is de wegenverkeerswet per 1 juli 2017 aangescherpt. In de wet wordt op geen enkele manier rekening gehouden met mensen die om medische reden opiaten, cannabis en amfetamines gebruiken. Ieder(in) kaart dit probleem aan.

Jul

14 jul 2017

Signaalrapport: Klem in zorgsysteem

Mensen met een complexe zorgvraag moeten vaak enorm veel moeite doen om passende zorg te krijgen. Ook komt het voor dat deze mensen helemaal van adequate zorg verstoken blijven. Dit gebeurt het vaakst in de jeugdzorg. Dit blijkt uit de ruim 30.000 meldingen die in een jaar zijn binnengekomen bij de samenwerkende belangen- en cliëntenorganisaties.

Jun

27 jun 2017

Geld alleen maakt niet gelukkig

Geld alleen is niet de oplossing. Want ook in Scandinavië, waar de budgetten ruim zijn, ondervinden mensen met een beperking vergelijkbare problemen als bij ons. De enige oplossing is kiezen voor een zorgstelsel dat persoonsvolgend is en dat participatie bevordert. Dit betoogt Illya Soffer in de uitgave Zorgen voor morgen, samenwerken met de mens als uitgangspunt.

27 jun 2017

Column Illya Soffer: N is 1

Voor mensen met complexe zorgvragen blijft het moeilijk om passende zorg en ondersteuning te organiseren. De hervormingen in de zorg hebben het niet eenvoudiger gemaakt voor mensen die uit meer wetten en domeinen iets nodig hebben voor het vormgeven van hun leven met een ziekte of beperking.

01 jun 2017

Bij EenVandaag: Busvervoer gehandicapten niet in orde

’Busvervoer springt er lelijk uit. Mensen in een rolstoel moeten gewoon meekunnen. Desnoods moet dat met een financiële prikkel om busmaatschappijen zover te krijgen’, zegt Ieder(in)-directeur Illya Soffer in de uitzending van EenVandaag over het busvervoer.

May

22 mei 2017

Illya Soffer bij Nieuwsuur: Banenafspraak is failliet

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte is veel te laag. Van de beloofde extra banen is niet veel van terecht gekomen. ‘De banenafspraak is failliet’, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in Nieuwsuur.

17 mei 2017

Blog Illya Soffer: vervoer is te moeilijk waar het makkelijk kan

Mensen met een beperking blijven voor hun vervoer overgeleverd aan een wirwar aan regelingen en onmogelijkheden.

Apr

20 apr 2017

Blog Illya Soffer: Kansloos in de Participatiewet

Mensen met een arbeidsbeperking staan voor dichte deuren. Terwijl de deur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds verder sluit, blijft de deur naar passend werk gesloten. Dit beleid zet mensen met een beperking klem en vergroot hun afstand tot de arbeidsmarkt.

10 apr 2017

Tv-programma De Monitor: Illya Soffer over keuringen UWV

Tv-programma De Monitor doet onderzoek naar het UWV. In de uitzending van 9 april aandacht voor de klachten over de keuringen die de uitkeringsorganisatie doet. Ieder(in)-directeur Illya Soffer reageert hierop in deze uitzending.

Mar

22 mrt 2017

Nieuwe blog Illya Soffer: Ministerie van Meedoen!

‘De áller-állerbeste manier om hoge maatschappelijke kosten te voorkomen, is het bieden van zorg en ondersteuning die meedoen mogelijk maken. Zorg ten dienste van werk, inkomen, wonen en onderwijs kost wat, maar levert vooral ook baten op.’

07 mrt 2017

Illya Soffer bij Zorg.nu: Politiek pak stapeling zorgkosten aan

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), in het tv-programma Zorg.nu over die onwenselijke stapeling en de gevolgen daarvan. Ze doet een beroep op de politieke partijen: ‘Mensen kunnen niet meer rondkomen.'

Feb

16 feb 2017

Column Illya Soffer: Witte jassenzorg

Met de verkiezingen in het vooruitzicht versmallen politici het debat over ‘de zorg’ in razend tempo tot de medische zorg.

13 feb 2017

Verhuizen met een hulpmiddel groot probleem

Als mensen verhuizen naar een andere gemeente komen ze in grote problemen. Hulpmiddelen, zorg en ondersteuning moeten ze inleveren en opnieuw aanvragen. ’Schaamtevol. Dit is met één goede afspraak op te lossen’, zegt Illya Soffer in tv-programma Kassa.

Jan

30 jan 2017

’Denk vanuit patiënt om lasten zorg te verlagen’

Zorginstellingen kunnen de administratieve lasten verminderen door te denken vanuit de patiënt en de bekostiging daar te laten starten. Dit zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) op de website Skipr.

25 jan 2017

’Bureaucratische reus vraagt om een slimme David’

De herdersjongen David versloeg Goliath met een welgemikte steen. Dit soort moed is hard nodig om de bureaucratische reus in de zorg te kunnen verslaan

Dec

21 dec 2016

Column Illya Soffer: Oost West, thuis niet al te best

Langer zelfstandig thuis wonen hebben velen hoog in het vaandel, zeker nu het VN-verdrag voor mensen met een beperking is geratificeerd, waarin dit ook is opgenomen.

Nov

29 nov 2016

Radar: meer helderheid aanvullende zorgverzekering

Iedere Nederlander moet zich goed laten informeren bij het afsluiten van een zorgverzekering voor komend jaar. Een aanvullende zorgverzekering is lang niet voor iedereen nodig. Consumentenprogramma Radar besteedde daarom aandacht aan de soms overbodige extra’s van de zorgverzekering.

23 nov 2016

Blog Illya Soffer: Verdraaid, wat was ook al weer de bedoeling?

In de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking raakt de oorspronkelijke bedoeling steeds verder uit zicht. Het rationaliseren van de dienstverlening levert een ‘verdraaide’ werkelijkheid op. Dat schrijft Illya Soffer in haar nieuwste blog voor Binnenlands Bestuur.

02 nov 2016

Door het bezuinigingsbeleid van gemeenten zijn veel mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, in de knel gekomen. Het is daarom onbegrijpelijk dat gemeenten 1,2 miljard euro overhouden van het budget dat is bedoeld voor de Wmo en jeugdzorg. Illya Soffer, directeur Ieder(in), spreekt hierover haar verbazing uit in het NOS Journaal.

Oct

19 okt 2016

Illya Soffer: ’Kabinet laat kans op toegankelijkheid lopen’

De behoefte aan meer betaalbare toegankelijke woningen is groot. Ook met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen moet het echt veel beter.

Sep

27 sep 2016

Onwil en bureaucratie bij aanvraag hulpmiddelen

"Mensen moeten voorop staan, niet het systeem en de regeltjes." Illya Soffer, directeur Ieder(in), zei dit afgelopen zaterdag in Kassa. Het consumentenprogramma van de VARA besteedde aandacht aan problemen bij de toekenning van hulpmiddelen door gemeenten. Mensen krijgen te maken met onwil en bureaucratie als ze aanvragen indienen voor een aangepaste stoel of andere noodzakelijke hulpmiddelen. Zorgverzekeraars schuiven de aanvraag liefst af of ze nemen maanden de tijd voor een antwoord. "Gekmakend", noemt Illya het.

22 sep 2016

Media duiken op Nibud-onderzoek

“De wetten en regels zijn in aparte kamers gemaakt. Niemand heeft van te voren bedacht dat mensen met een beperking uit al die aparte kamers kosten krijgen.” Dit zei Illya Soffer vorige week zaterdag in EenVandaag over de verdubbeling van zorgkosten voor mensen met een beperking in de afgelopen vijf jaar.

21 sep 2016

Column Illya Soffer: Prinsjesdag geen feest voor mensen met beperking

Prinsjesdag is ook dit jaar geen feest voor mensen met een beperking. Hun koopkracht daalt al jaren achtereenvolgens. Illya Soffer schrijft hierover in haar column voor Binnenlands Bestuur.

Aug

18 aug 2016

Illya Soffer in blog: ’Complexe zorg zit in een niemandsland’

Is de zware ingewikkelde zorg nog wel in goede handen bij gemeenten en verzekeraars? 'Mensen die complexe hulpvragen lijken voorlopig beter af in de Wet langdurige zorg.'

Jul

08 jul 2016

Gemeenten maken verhuizen met veel zorg onmogelijk

Geen ondersteuning meer krijgen of veel minder. Dat overkomt mensen met een beperking die naar een andere gemeente willen verhuizen. Illya Soffer spreekt in Een Vandaag daarover haar verontwaardiging uit en vindt dat de staatssecretaris moet ingrijpen

May

26 mei 2016

Illya Soffer in blog: 'Mensen vs. bureaucratie: 4-0’

Vorige week bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat huishoudelijke hulp gewoon thuishoort in de Wmo. In haar nieuwe blog voor Binnenlands Bestuur gaat Illya Soffer in op de consequenties van de uitspraak.

18 mei 2016

Huishoudelijke hulp valt onder Wmo

De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat huishoudelijke hulp weldegelijk een gemeentelijke taak is. In het NOS-journaal spreekt Illya Soffer haar bladschap hierover uit.

13 mei 2016

Zorgvisie: Vergeten groep valt toch deels buiten Wlz

Een deel van de ‘vergeten groep’ van 14.000 mensen krijgt vanaf 2017 geen toegang meer tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat naar schatting om circa 3.000 mensen met een lichamelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Zorgvisie schrijft er een uitvoering bericht over. Als het aan Ieder(in) ligt krijgen deze mensen alsnog toegang tot de Wlz.

06 mei 2016

Miljoenen voor zorg en ondersteuning niet besteed

In het NOS Achtuurjournaal aandacht voor miljoenen onbenut Wmo-budgett. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), legt uit dat het onaanvaardbaar is dat er geld op de planken blijft liggen terwijl in heel veel gemeenten mensen nog niet de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Apr

20 apr 2016

Column Illya Soffer: Huilen om het VN-verdrag

Niet meer over, maar mét mensen met een beperking beslissen. Lees hier de column van Illya Soffer voor Binnenland Bestuur.

Mar

23 mrt 2016

Illya Soffer: betrek ouders bij verbeteren Jeugdhulp

De toegang tot de Jeugdhulp is nog niet op orde. Dat schrijft Illya Soffer in haar nieuwste blog voor Binnenlands Bestuur.

Feb

17 feb 2016

Een wankel evenwicht

De eigen bijdrage vraagt om een kritisch debat. Illya Soffer roept hiertoe op in haar column voor Binnenlands Bestuur.

11 feb 2016

’Mensen ervaren de eigen bijdrage als boete voor hun handicap’

“Mensen ervaren de eigen bijdrage als boete voor hun handicap.” Dat zei Illya Soffer in Nieuwsuur. Het tv-programma besteedde uitgebreid aandacht aan het onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur naar de eigen bijdragen.

Jan

20 jan 2016

Struisvogelpolitiek bij decentralisaties ongepast

De decentralisatie van zorgtaken verloopt niet vlekkeloos. Als blijkt dat het hierbij niet alleen om kinderziekten gaat, mogen het Rijk, kabinet en parlement hun kop daarvoor niet in het zand steken. Illya Soffer schrijft erover in haar column voor Binnenlands Bestuur.

19 jan 2016

Wie zit er aan de keukentafel?

In De Monitor gaat Illya Soffer, directeur van Ieder(in), in op de vraag hoe objectief het keukentafelgesprek is.

08 jan 2016

Terugblik op eerste jaar decentralisaties: het werkt nog niet

In Hallo Nederland van Omroep Max blikt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), terug op het eerste jaar decentralisaties en de vele Wmo-rechtszaken die in 2015 werden gevoerd.

06 jan 2016

Wmo-misverstand wordt misstand

In een interview op NPO Radio 1 beschrijft Illya Soffer hoe veronderstelde misverstanden over de Wmo werkelijkheid werden.

Dec

02 dec 2015

Opnieuw forse stijging eigen bijdragen in 2016

Voor enkele tienduizenden mensen met dagbesteding en begeleiding stijgt de eigen bijdrage in 2016 fors. Zij zijn overgeleverd aan de willekeur van hun gemeente want de verschillen tussen gemeenten zijn enorm.

Nov

27 nov 2015

Werkgevers kunnen niet genoeg gehandicapten vinden

'Werkgevers kunnen niet genoeg mensen met een handicap vinden. Instanties zitten in de weg’, zegt Illya Soffer tegen de NOS.

06 nov 2015

Toegang tot zorg moet integraal en op maat

De positie van zorgvragers moet worden versterkt want zij zijn te nu te afhankelijk van hun gemeente en zorgverzekeraar. Dit betoogt Illya Soffer op NPO Radio 1.

Oct

30 okt 2015

De gemeente als welzijnsfabriek

Veel mensen krijgen van hun gemeente niet de zorg die ze nodig hebben, maar worden afgescheept met algemene voorzieningen. “De gemeente wordt zo een welzijnsfabriek waar standaardproducten van de lopende band rollen.” Dit schrijft Illya Soffer in haar column in het Wmo-magazine.

26 okt 2015

Participatiebanen voldoen nog niet

Nieuwsuur laat zien dat de Participatiebanen nog niet goed functioneren. Illya Soffer vindt dat er veel meer mensen met een beperking voor de banen in aanmerking moeten komen. Ze gaat daarover in debat met staatssecretaris Klijnsma.

Sep

22 sep 2015

Breng meneer De Boer terug!

Talloze mensen krijgen de komende tijd een keukentafelgesprek. Daarin wordt bepaald welke zorg en ondersteuning ze via de gemeente gaan krijgen. In haar nieuwste column voor het Wmo Magazine maakt Illya Soffer zich zorgen over de kwaliteit van deze gemeentelijke indicatiestellers.

19 sep 2015

Dan maar een brief aan de koning

Het aantal rechtszaken over de WMO en de Jeugdwet neemt toe. Met ruim 1400 zaken in de eerste acht maanden van dit jaar, is er nu al sprake van een verdubbeling ten opzichte van het vorige. Het aantal rechtszaken neemt naar verwachting verder toe want 400.000 mensen wachten nog op een beoordeling van hun aanvraag. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), sprak hier vrijdag 18 september over in EenVandaag en op NPO Radio 1.

Jul

07 jul 2015

Kennis en ervaring delen is hard nodig

Ieder(in), de BOSK en Lotje&co willen ervaringskennis van onder meer ouders beter gaan ontsluiten. Illya Soffer, Martijn Klem van de BOSKen Cosmas Blauw van Lotje&co vertellen erover in het eerste nummer van het blad Publiek denken.

Jun

18 jun 2015

Deze mensen verliezen hun huishoudelijke hulp

Het ND besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan de problemen met de huishoudelijke hulp. Op de voorpagina schrijft de krant dat de gemeenten nog steeds zonder onderzoek huishoudelijke hulp stopzetten of verminderen.

08 jun 2015

Column: meer mantelzorg is politiek wensdenken

In het juni-nummer van het Wmo-magazine staat de nieuwste column van Illya Soffer.

03 jun 2015

Illya Soffer in debat over mantelzorg: overheid rekent zich rijk

Het is een illusie dat mensen zomaar meer kunnen gaan mantelzorgen, zoals de overheid wil. Dit betoogde Illya Soffer gisteren in het debat van BNR nieuwsradio over mantelzorg.

May

13 mei 2015

Nieuwsuur: nauwelijks banen voor mensen op SW-wachtlijst

Sinds 1 januari 2015 zit de sociale werkplaats op slot. Er mogen geen nieuwe mensen meer instromen. Mensen met een arbeidsbeperking moeten volgens het kabinet aan de slag bij een gewone werkgever.

05 mei 2015

Een mens kun je niet opknippen in zorgfragmenten

In het meinummer van magazine Onderwijs en Gezondheidszorg staat een vraaggesprek met Illya Soffer. Dat er geen integrale aanpak is en dat meerdere zorgwetten tegelijk te snel zijn ingevoerd, noemt zij als grote knelpunten.

Apr

28 apr 2015

Illya Soffer in Nieuwsuur: complexiteit uitbetalen pgb sterk onderschat

Woensdag 29 april moet staatssecretaris Martin Van Rijn (VWS) zich voor de vijfde keer in de Tweede Kamer verantwoorden voor de problemen met het pgb en de uitbetaling aan zorgverleners. Illy Soffer maandag 27 april hierover in Nieuwsuur: “Het is een uitvoeringsprobleem. Alle partijen hebben de complexiteit van de uitbetaling sterk onderschat.”

15 apr 2015

Decentralisatie verloopt niet zo gladjes

De staatssecretaris geeft een te rooskleurige voorstelling van zaken, aldus Illya Soffer. Zij reageerde vanmorgen in het NOS Radio 1 journaal op de formulering van staatssecretaris Van Rijn in zijn brief aan de Tweede Kamer.

01 apr 2015

Bedoeling decentralisatie is prachtig, de uitwerking zorgelijk

De bedoeling van de decentralisaties is prachtig, vindt Illya Soffer nog steeds. Maar de uitwerking is zeer zorgelijk. Daar krijgt Ieder(in) dagelijks signalen over binnen.

Mar

30 mrt 2015

Illya Soffer in NOS-Journaal over zorg als bureaucratische woestijn

De NOS besteedde in het NOS-Journaal van zaterdag aandacht aan de toenemende bureaucratie in de zorg. Illya Soffer bevestigt dat het regelen van zorg heel ingewikkeld is geworden. Zeker voor mensen die veel zorg nodig hebben. Die worden soms van het kastje naar de muur gestuurd en “komen terecht in een bureaucratische woestijn”.

12 mrt 2015

Illya Soffer in Skipr-blog: Gelijkheidsdenken staat maatwerk in de weg

Maatwerk is in theorie goed mogelijk, want het is in veel nieuwe wetten verankerd. Toch is het in de praktijk vaak lastig om te realiseren. Illya Soffer legt in haar nieuwe Skipr-blog uit hoe dat komt.

04 mrt 2015

Gebrekkige zorg in de klas voor zorgintensieve kinderen

Wie betaalt de zorg die ernstig gehandicapte of chronisch zieke kinderen nodig hebben in de klas? Over deze vraag is veel onduidelijkheid bij scholen, gemeenten, zorgverzekeraars, instellingen en ouders. Onduidelijkheid die in de praktijk leidt tot gebrekkige zorg. Ieder(in) stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer.

03 mrt 2015

Illya Soffer in Skipr-magazine: “Ik wil dingen beter maken”

In Skipr-magazine staat een uitvoerig interview met Illya Soffer. Ze vertelt over haar persoonlijke drijfveren en haar ambities als directeur van Ieder(in).

Feb

04 feb 2015

Illya Soffer spreekt duidelijke taal in Nieuwsuur

Illya Soffer verklaarde gisteravond in Nieuwsuur dat het twijfelachtig is of de SVB in staat is zijn nieuwe rol te spelen als beheerder en uitbetaler van het persoonsgebonden budget (PGB).

Jan

23 jan 2015

Illya Soffer in Skipr-blog: juist vernieuwers hebben last van bureaucratie

In haar nieuwste Skipr-blog gaat Illya Soffer opnieuw in op de doorgeschoten bureaucratie. Hiertoe uitgenodigd door Hans Schirmbeck, directeur van de VGN (gehandicaptenzorg).

Dec

09 dec 2014

Rechter geeft Ieder(in) op alle punten gelijk

Gemeenten mogen huishoudelijke hulp niet zomaar schrappen. Dit zegt de rechter in de uitspraak van de zaak die een bejaard echtpaar samen met Ieder(in) heeft aangespannen tegen het zomaar – zonder nader overleg – schrappen van huishoudelijke hulp. Ieder(in) is blij met deze belangrijke uitspraak.

05 dec 2014

Soffer in Nieuwsuur: Van Rijn moet ook na 1 januari goede zorg garanderen

Gisterenavond besteedde Nieuwsuur uitgebreid aandacht aan de veranderingen in de langdurige zorg. Drie mensen die tussen wal in schip vallen, werden geportretteerd. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), lichtte toe welke problemen er spelen.

Nov

25 nov 2014

Rechtszaak huishoudelijke hulp: gemeente erkent onzorgvuldig handelen

Vanochtend diende in Groningen de rechtszaak die een bejaard echtpaar samen met Ieder(in) heeft aangespannen tegen het feit dat hun gemeente de huishoudelijke hulp zomaar - zonder nader onderzoek - schrapt.

07 nov 2014

Media storten zich op rechtszaak

De Volkskrant bracht gisteren op de voorpagina het verhaal dat de eerste burger naar de rechter stapt vanwege het schrappen van de huishoudelijke hulp.

Oct

06 okt 2014

Illya Soffer bij Nieuwsuur over vergeten groep

Zaterdagavond legde Illya Soffer in Nieuwsuur aan Twan Huys uit waarom de vergeten groep van 10.000 mensen in de Wlz thuishoren. Dinsdag zal de staatssecretaris hierover een knoop doorhakken.

03 okt 2014

Skipr-blog: bureaucratie groot gevaar voor transitie

De directeur van Ieder(in) waarschuwt dat de hervormingen in de langdurige zorg kunnen uitmonden in steeds meer bureaucratie. Met desastreuze gevolgen voor de mensen om wie het gaat.

Sep

19 sep 2014

Illya Soffer in BNR-debat: stel wensen cliënt voorop bij decentralisaties

Illya Soffer pleit in BNR-debat voor zorgsysteem dat wensen cliënt voorop stelt

03 sep 2014

'Geef mensen de ruimte om zelf hun zorg te regelen'

‘Voor ons is eigen regie voor cliënten het allerbelangrijkste’. Zegt Illya Soffer in Zorgvisie. En juist die regie is niet goed geborgd in het voorstel van de Wet Langdurige zorg zoals die volgende week in de Tweede Kamer wordt behandeld. De tarieven zijn bovendien te laag om zorg op maat in te kopen. Alleen met maatwerk kunnen mensen met een zware zorgvraag zelf kiezen voor zorg in een instelling of zorg thuis.

Aug

27 aug 2014

Soffer op BNR: 'Niemand weet wat er met persoonsgegevens gebeurt!'

Directeur Illya Soffer stelt dat gemeenten duidelijk moeten aangeven hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij in het kader van de AWBZ hebben ontvangen. Ieder(in) heeft op BNR nieuwsradio aandacht gevraagd voor de privacy van mensen die vanaf 2015 hun zorg en ondersteuning van de gemeente zullen ontvangen.

23 aug 2014

Zijn thuiswonende kinderen met ernstige beperkingen straks de dupe?

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), spreekt in het Nederlands Dagblad van zaterdag 23 augustus haar grote bezorgdheid uit over de zorg vanaf 2015 voor thuiswonende kinderen met ernstige beperkingen. Nog steeds is niet duidelijk of hun zorg dan onder de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg valt, met gevolg dat niemand wat doet. Deze ’vergeten’ groep dreigt de dupe te worden van de zorghervormingen.

Jul

24 jul 2014

Trouw: balkon en tuin vaak ontoegankelijk

Een woordvoerder van Ieder(in) en een ervaringsdeskundige over de ontoegankelijkheid van veel 'buitenruimten'.

Jun

27 jun 2014

Illya Soffer in Skipr: zelfredzaamheid kan niet worden opgelegd

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), schreef een column voor het juli-nummer van Skipr-magazine over zelfredzaamheid.

May

13 mei 2014

Illya Soffer in Zorgvisie over haar aantreden als directeur

Illya Soffer in Zorgvisie: "Kwetsbare mensen een stem geven is mijn drijfveer."

Mar

10 mrt 2014

Maak stemmen gemakkelijker voor mensen met een verstandelijke beperking

Op dinsdag 4 maart heeft Gert Rebergen een interview gegeven in het Radio 1 programma EenVandaag over het stemmen van mensen met een verstandelijke beperking. Aanleiding voor het interview is de noodkreet van een moeder van een zoon met een zware meervoudige beperking. Zij mag niet bij volmacht voor haar zoon stemmen, omdat hij in een andere gemeente woont. Bij gemeenteraadsverkiezingen moeten beiden namelijk in dezelfde gemeente wonen.

Feb

17 feb 2014

AD en Zorgvisie besteden aandacht aan Meldactie

Het Algemeen Dagblad heeft zaterdag 15 februari uitgebreid aandacht besteed aan onze meldactie over reorganisaties in de gehandicaptenzorg.

Jan

11 jan 2014

Gert Rebergen bij RTL: 'Baangaranties werken op deze manier niet'

RTL Z Nieuws interviewde directeur Gert Rebergen en de blind geboren Roxanna van Mourik over de nieuwe Participatiewet.