Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Landelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van ons Landelijk nieuws.

Feb

21 feb 2019

Trainingsvideo’s Maak je sterk voor werk

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben drie video’s gemaakt voor belangenbehartigers die zich inzetten voor betere arbeidskansen voor mensen met een beperking.

Werknemer bij een drukkerij
21 feb 2019

Sluiting Juridisch Steunpunt: ’Mensen moeten het zelf maar uitzoeken’

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) werd gedwongen te sluiten. Directeur Illya Soffer vreest in een interview met de Nationale Zorggids dat mensen met een beperking niet meer de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

Vrouwe justitia
20 feb 2019

Woning toegankelijk maar pad ernaartoe niet

Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op de openbare weg. Dit is een van de punten die Ieder(in) en vijf andere belangenorganisaties aansnijden in een brief aan de Tweede Kamer.

Blinde man die de weg over wil steken
19 feb 2019

Pak knelpunten zorg en onderwijs aan

Veel kinderen met een beperking hebben op school ook zorg en ondersteuning nodig, maar dat is nu niet goed geregeld. Minister Slob en minister De Jonge hebben tien maatregelen aangekondigd om knelpunten rond zorg in het onderwijs aan te pakken.

Kleine jongen en klein meisje achter computer
18 feb 2019

Verstandelijke beperking en stemmen, hoe zit het?

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige wet geen hulp in het stemhokje bij het stemmen. Alleen kiezers met een fysieke beperking, mogen hulp krijgen in het stemhokje, als dat nodig is.

15 feb 2019

Manifest reiziger centraal bij nieuwe OV-betalen

Zet de reiziger centraal bij de ontwikkeling van een nieuw betaalsysteem voor het openbaar vervoer. Die oproep doen de consumentenorganisaties waaronder Ieder(in) aan de vervoersbedrijven en de overheid.

14 feb 2019

Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap. Deze aanvullende verklaring is nog steeds niet ondertekend door het kabinet.

14 feb 2019

Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen gratis en laagdrempelig bij het vinden en regelen van (levensbrede) zorg en ondersteuning. MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland brengen in beeld wat het is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

14 feb 2019

Wie maakt de cursus Politiek Actief toegankelijker?

Samen met gemeenten organiseren ProDemos en Ieder(in) de cursus Politiek Actief, waarbij inwoners kennismaken met lokale politiek. Deze cursus is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat willen we graag veranderen. Daarom starten er na de zomer cursussen Politiek Actief die ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

12 feb 2019

Maak 112 ook bereikbaar voor mensen met een beperking

Niet iedereen weet dat dat je in heel Europa via alarmnummer 112 kunt bellen met noodhulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance. Om daar verandering in te brengen, is 11 februari in heel Europa ‘De dag van 112’. Ieder(in) grijpt deze dag aan om een 112-alliantie te lanceren.

12 feb 2019

Vacature Medewerker front- en backoffice

Voor het Nationale Zorgnummer en het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid zoekt Ieder(in) per direct een enthousiaste, betrokken en leergierige Medewerker front- en backoffice voor 22 uur per week.

11 feb 2019

Vacature communicatieadviseur voor project implementatie VN-verdrag

Binnen Ieder(in) is voor het project implementatie VN-verdrag een vacature ontstaan voor de functie van Communicatieadviseur voor 32 uur per week.

11 feb 2019

Lotte Sybesma (20): we moeten onze stem beter laten horen

‘Als er door politici over jongeren met een beperking wordt gepraat, denk ik vaak: over wie heb jij het eigenlijk? Het lijkt dan nooit over mij te gaan.’ Lotte Sybesma (20) loopt stage bij Ieder(in).

07 feb 2019

Verkiezingen Provinciale Staten: Stem jij ook?

Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de provincie. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag dan stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast is het belangrijk dat informatie over de verkiezingen voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is.

07 feb 2019

Vacature bestuursleden Ieder(in)

Als gevolg van het aflopen van de bestuurstermijn van twee bestuursleden zijn wij voor het bestuur van Ieder(in) op zoek naar twee nieuwe bestuursleden Ieder(in).

07 feb 2019

Zorgkosten terug van de belasting

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet

07 feb 2019

Drie nieuwe informatiebladen over onderwijs

Randvoorwaarden om naar school te gaan. De stem van ouders. Onderzoek School en vriendschap. Dit zijn de titels van drie nieuwe informatiebladen over onderwijs. Voor iedereen die werkt aan passend en inclusief onderwijs.

07 feb 2019

Pioniers gezocht voor Klink

Vind jij het leuk om actief mee te werken aan de groei van Klink? Geef je dan nu op als pionier. Klink is een community voor iedereen die opkomt voor mensen met een beperking. De opbouw van Klink is in volle gang en daar hebben wij jou heel erg hard bij nodig!

05 feb 2019

OneWorld: Mag ik meereizen?

Vanuit de overheid zijn er afspraken gemaakt over het toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Een goede start, maar er zijn ook zorgen, zegt Martin Boerjan. Vanuit Ieder(in) werkt hij aan toegankelijke mobiliteit voor mensen met een beperking.

02 feb 2019

Meldactie: wat merkt u van het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo veranderd. Iedereen betaalt maximaal 17,50 per 4 weken. Dit is het abonnementstarief. Het inkomen of vermogen tellen niet meer mee voor de eigen bijdrage voor de Wmo. Wat merkt u van het abonnementstarief?

Jan

31 jan 2019

Tijdelijke oplossing voor medicijnen in verkeer nog niet ideaal

De aanscherping van de Wegenverkeerswet per 1 juli 2017 had nare gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Na actie van Ieder(in) en apothekers lijkt er een begin van een oplossing te komen voor mensen die stoffen als amfetamines, morfine en medicinale cannabi geneesmiddel moeten gebruiken.

31 jan 2019

Handreiking Lokale Inclusie Agenda klaar voor gebruik

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? De VNG ontwikkelde samen met de Alliantie, gemeenten en hun ervaringsdeskundigen een handreiking Lokale Inclusie Agenda.

30 jan 2019

Geld passend onderwijs moet bij scholen en leerlingen terecht komen

Donderdag 31 januari bespreekt de Tweede Kamer de problemen met passend onderwijs. Bij de samenwerkingsverbanden blijft te veel geld voor passend onderwijs op de plank liggen. Dit geld komt niet terecht bij scholen, leerkrachten en kinderen. Verkeerde besteding van deze budgetten leidt tot meer thuis zitten of helemaal uitvallen van leerlingen met een ondersteuningsvraag.

29 jan 2019

Geef uw mening over betere samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvoor organiseren ze op vrijdag 8 februari een webinar.

24 jan 2019

Inperking en bezuiniging rechtsbijstand moet van tafel

Ieder(in) heeft grote bezwaren tegen de voorgenomen inperking van rechtsbijstand. Het plan van minister Dekker waarmee het mes wordt gezet in de gesubsidieerde rechtsbijstand, tast de rechtspositie en rechtszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte aan.

23 jan 2019

Zeven partijen doen voorstel voor goed-werkende inclusieve arbeidsmarkt

De Tweede Kamercommissie SZW spreekt vandaag over de Participatiewet. Ieder(in) stuurde samen met FNV, CNV, VCP, LCR, Cedris en Wij Staan OP! een brief naar de Kamer.

21 jan 2019

Kritische vrienden hard nodig voor goede uitvoering VN-verdrag Handicap

De zorgbranche en de zorgaanbieders hebben kritische vrienden nodig. Alleen dan lukt het om goede invulling te geven aan het VN-verdrag Handicap. Een zaal vol kritische vrienden was bij elkaar gebracht door Ieder(in), LFB en brancheorganisatie VGN op 17 januari j.l.

21 jan 2019

E-healthweek: presentatie handreiking toegankelijke digitale zorg

Digitale zorg werkt pas goed als die toegankelijk is ontworpen en uitgevoerd. Landelijk zijn er afspraken gemaakt om aan internationale richtlijnen te voldoen. Vandaag, bij de start van de e-healthweek 2019 presenteren patiënten- en gehandicaptenorganisaties een handreiking voor toegankelijke digitale zorgvoorzieningen.

09 jan 2019

Schulden? Deel je ervaring met de Tweede Kamer

Bent u door hoge zorgkosten in de schulden gekomen? Deel je ervaring met de Tweede Kamer. Op 28 januari organiseert de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een webinar om in gesprek te komen met zoveel mogelijk mensen die in de schulden zitten.