Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Landelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van ons Landelijk nieuws.

Sep

17 sep 2019

Miljoenennota: meer aandacht voor mensen met een beperking

In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en goed wonen en toegankelijke zorg. Juist deze onderwerpen zijn van enorm belang voor mensen met een beperking of chronische ziekte in ons land. Precies bij deze onderwerpen ziet Ieder(in) meer aandacht voor mensen met een beperking, maar ook tekortschietend beleid.

de gouden koets
16 sep 2019

Illya Soffer: Van deur tot deur reizen met een beperking is lastig

Hoe gaat het met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer? Ieder(in) directeur Illya Soffer sprak hier onlangs uitgebreid over met NS-Personeelsblad Koppeling.

09 sep 2019

Breed offensief schiet tekort voor mensen met een arbeidsbeperking

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over beschut werk en de Participatiewet/Breed offensief. Ieder(in) vindt dat de acties binnen het Breed offensief onvoldoende zijn. De voorgenomen maatregelen brengen een echt inclusieve arbeidsmarkt niet dichterbij.

receptioniste met syndroom van down
04 sep 2019

Extra maatregelen nodig tegen zware zorgkosten

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een nauwelijks of niet op te brengen stapeling van zorgkosten en hoge eigen betalingen. In een gezamenlijke brief vragen verschillende organisaties, waaronder Ieder(in), extra maatregelen tegen deze opeenstapeling van zware financiële lasten.

foto van biljjetten van 20 en 50 euro
03 sep 2019

Brief aan Kamer: Laat uitkeringen met rust bij zorg en samenwonen

Woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer een wetswijziging die slecht uitpakt voor mensen die – vanwege zorgverlening - samenwonen met familie en een uitkering ontvangen. Ieder(in), Mind en de Landelijke Cliëntenraad hebben hun grote zorgen geuit in een brief aan de Tweede Kamer. Onder dit bericht vindt u een update met de uitkomst van het Kamerdebat.

Aug

29 aug 2019

Belang van kind nog steeds niet voorop in leerlingenvervoer

Er gaat nog teveel mis in de toekenning en uitvoering van het vervoer voor leerlingen die vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen. Daarom komt Kinderombudsman Margrite Kalverboer vandaag met tien uitgangspunten die gemeenten helpen om het leerlingenvervoer te verbeteren.

26 aug 2019

Minister: 'Voorkom te kortdurende indicaties voor Wmo en Jeugdwet'

Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties niet te kortdurend zijn, schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

26 aug 2019

Landelijke aanpak nodig voor problemen met rolstoelen en scootmobielen

Er moet een landelijk dekkend mobiliteitsnet komen om problemen met rolstoelen en scootmobielen snel op te lossen. Daarbij werken aanbieders, leveranciers, verzekeraars, gemeenten en reparateurs samen zodat rolstoelen en scootmobielen snel kunnen worden gerepareerd of vervangen.

15 aug 2019

Reisassistentie op alle NS-stations vóór 2025

De NS gaat de reisassistentie voor mensen met een beperking de komende jaren fors uitbreiden. Uiterlijk in 2025 zal de NS op nagenoeg alle NS-stations reisassistentie aanbieden.

14 aug 2019

Landelijk congres onafhankelijke cliëntondersteuning

Op woensdag 9 oktober organiseren de VNG, Ieder(in), Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie het landelijk congres onafhankelijke cliëntondersteuning. Motto: ‘Op weg naar 2022: leren, delen & inspireren’.

12 aug 2019

In de media - Binnenlands Bestuur: 4 gemeenten gaan weer indiceren op uren

De Noord-Brabantse gemeenten Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel en Vught gaan per 2020 stoppen met resultaatgericht indiceren in de Wmo, meldt Zorgvisie.

12 aug 2019

EditieNL: Denk bij een festival vanaf het begin aan toegankelijkheid

RTL Nieuws/EditieNL besteedt aandacht aan de inzet van doventolken bij theaterfestival Boulevard. Het komt steeds vaker voor dat er bij voorstellingen en evenementen een gebarentolk wordt ingezet, maar er is nog een wereld te winnen. ‘Neem toegankelijkheid vanaf het begin mee.’

06 aug 2019

Toekomstig arts ontmoet patiëntenorganisaties - bijeenkomst voor leden Ieder(in)

Laat tweedejaars studenten Geneeskunde kennismaken met uw patiëntenorgnanisatie en de ervaringen van uw leden. De bijeenkomst is op 26 november in Amsterdam. Aanmelden kan nu al.

06 aug 2019

Vier Brabantse gemeenten stoppen met omstreden 'resultaatgericht' indiceren

Vier Noord-Brabantse gemeenten stoppen met ‘resultaatgericht’ inkopen. Deze manier van inkopen en indiceren voor Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hulp, ligt flink onder vuur omdat die grote onduidelijkheid oplevert voor mensen die de zorg nodig hebben.

Jul

23 jul 2019

Blog Illya Soffer: ’Ook de overheid moet Onbeperkt Meedoen’

Op Sociaalweb.nl een kritische blog van Ieder(in)-directeur Illya Soffer over de voortgang van het VN-verdrag Handicap. ’Alleen aanmoedigen is niet genoeg.’

22 jul 2019

Brochure ondersteuningsplan en (dagelijkse) communicatie

Welke middelen of methoden zijn er om het gesprek aan te gaan met mensen met een beperking? Een goed overzicht is te vinden in de brochure ‘(Digitale) middelen en methoden dagelijkse communicatie en ondersteuningsplan’.

15 jul 2019

Roadmap stimuleert zorgvuldig invoeringstraject Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt in 2020 ingevoerd. Het eerste jaar is een overgangsjaar, heeft minister De Jonge van VWS aangekondigd. Hij heeft daarvoor een ‘roadmap’ gemaakt. Daar is directeur van Ieder(in) Illya Soffer positief over in een interview met Zorgvisie.

12 jul 2019

Actieplan voor meer mensen met beperking op politieke en bestuurlijke posities

Er moeten meer mensen met een beperking in politieke en bestuurlijke functies komen. Dat is het doel van het actieplan dat op 4 juli in Den Haag in de steigers is gezet tijdens de bijeenkomst ‘Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?’ Meer dan 150 deelnemers met en zonder beperking gingen hierover met elkaar in gesprek.

04 jul 2019

Europarlementariërs: sluit je aan bij de Disability Intergroup!

Op dinsdag 2 juli is het Europees Parlement begonnen aan een nieuwe termijn. Ieder(in) roept Nederlandse Europarlementariërs op zich aan te sluiten bij de Disability Intergroup.

02 jul 2019

Brief aan Kamer: toegang tot huisartsenzorg hapert

De toegang tot de huisartsenzorg is niet goed geregeld in Nederland, schrijven Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MantelzorgNL in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt op 3 juli over de zorg in de eerste lijn.

Jun

26 jun 2019

Passend onderwijs werkt niet goed genoeg in de praktijk

Woensdag 26 juni bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van passend onderwijs. Oudervereniging Balans, Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs en Per Saldo hebben na vijf jaar weinig vertrouwen meer in de uitvoering.

20 jun 2019

Plan resultaatgericht indiceren in Wmo ondermijnt rechtspositie

Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken, ondanks grote bezwaren van patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties. ’Dat betekent een ernstige aantasting van de rechtspositie’, reageren Ieder(in), Per Saldo, Patiëntenfederatie, LOC en ANBO

18 jun 2019

Voer het VN-verdrag Handicap uit, ook in het onderwijs

Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. Dit onderzoek besteedt aandacht aan kansenongelijkheid in het onderwijs. Voor veel leerlingen met een beperking of chronische aandoening is er nog steeds geen passende onderwijsplek. Dat kan beter, vindt Ieder(in), als de Onderwijsinspectie een toetsende rol krijgt.

17 jun 2019

Brief aan Kamer: Laat arts verstandelijke beperking buiten eigen risico

Zorg door de arts voor mensen met een verstandelijke beperking (avg-arts) of specialistische artsen voor de ouderen moet buiten het eigen risico van de zorgverzekering vallen. Deze artsen moeten goed toegankelijk zijn. Eigen risico verhoogt de drempel, waarschuwen de Patiëntenfederatie, LOC en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

13 jun 2019

Gebarentolk bij crisissituaties mooie eerste stap

Minister Grappenhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dat is heel goed nieuws. Tijdens de aanslag in Utrecht bleek de crisiscommunicatie ontoegankelijk voor doven en slechthorenden. Sindsdien lobbyt Ieder(in) voor de inzet van een gebarentolk.

12 jun 2019

Nieuwe woningen en publieke gebouwen worden beter toegankelijk

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publieke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Dat laat ze vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder(in) is blij met deze aanpassing van de bouweisen.

11 jun 2019

2020 overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang

Minister De Jonge (VWS) ziet geen heil in het uitstellen van de Wet zorg en dwang. Deze wet treedt 1 januari 2020 in werking. Wel is het eerste jaar van de Wzd een overgangsjaar, laat hij weten. Acht organisaties pleitten voor het wel invoeren van deze nieuwe wet, omdat uitstel niet in het belang is van hun achterban.

09 jun 2019

Meedenken en meepraten over ZorgkaartNederland?

De website ZorgkaartNederland werkt aan meer en betere informatie over gehandicaptenzorg. Mensen met een beperking of hun familie/verzorgenden wordt gevraagd mee te denken en mee te praten over de doorontwikkeling van de site.

06 jun 2019

Vijf keer discriminatie op grond van beperking

In 2019 heeft het College voor de Rechten van de Mens tot nu toe vijf keer geconstateerd dat er sprake was van discriminatie op grond van een beperking of chronische ziekte. In drie zaken gaat het om het boeken van reizen of toegang krijgen tot diensten in de toeristische sector. In twee andere zaken wordt er gediscrimineerd bij de toegang tot een cursus en het afleggen van een examen.

06 jun 2019

Pak verkokering aan: mensen willen zekere zorg én meedoen

Op 13 juni bespreken de Tweede Kamerleden het gehandicaptenbeleid. Ze gaan het dan vooral over de Wet langdurige zorg hebben. Vrij snel daarna debatteren ze over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Pak die verkokering van de zorgwetten aan, kom met tussenvormen, schrijven Ieder(in) en zes andere organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

06 jun 2019

Kom op 11 juni naar de vervolgbijeenkomst studeren met een beperking

Ben jij een student met een extra ondersteuningsvraag? Kom op 11 juni naar de bijeenkomst voor studenten met een beperking. We horen graag hoe jij studeren met een beperking in het hoger onderwijs ervaart en willen samen zoeken naar mogelijke oplossingen.

05 jun 2019

Openbaar vervoer: is uw regio goed op weg?

Bent u belangenbehartiger en houd u zich bezig met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in uw regio? Kom dan woensdag 19 juni naar de bijeenkomst over het Besluit Toegankelijkheid Openbaar Vervoer.

03 jun 2019

Besteed extra miljard voor jeugdhulp óók aan kinderen met een beperking

Minister De Jonge (VWS) beloofde deze week 1 miljard extra voor jeugdhulp. Ieder(in) en Per Saldo onderschrijven dat gemeenten genoeg geld moeten krijgen om de Jeugdwet naar behoren uit te uitvoeren. Echter: vooral de jeugdhulp voor kinderen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis moet veel beter.

May

28 mei 2019

Onderzoek ervaringen jongeren met arbeidsbeperking

Ben jij tussen de 19 en 23 jaar en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan is onderzoeksbureau Panteia benieuwd naar jouw ervaringen met het vinden en het behouden van werk. Deel je ervaringen en help de ondersteuning aan jongeren met een arbeidsbeperking te verbeteren.

27 mei 2019

Onze reactie op wijziging Participatiewet en Ziektewet

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft wijzigingen in de Participatiewet en Ziektewet voorgesteld. Het gaat o.a. over wijzigingen rond jobcoaching, bijverdienen in deeltijd en de no-riskpolis.

27 mei 2019

Vertelpunt verzamelt ervaringen met jeugdhulp

Sinds 2015 vallen kinderen die ondersteuning, zorg of bescherming nodig hebben onder de Jeugdwet. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is het programma Zorg voor de Jeugd gestart. Samen met ouders, belangenbehartigers, zorgaanbieders en gemeenten wordt er gekeken hoe de uitvoering van Jeugdwet beter kan.

22 mei 2019

Inspraak zorgverzekering moet beter

Geef mensen veel meer directe invloed op het beleid van zorgverzekeraars. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten kunnen monitoren of de wet die die inspraak regelt, goed wordt uitgevoerd. Dit schrijven zeven organisaties waaronder de Patiëntenfederatie en Ieder(in) aan de Tweede Kamer.

21 mei 2019

Nederlandse kandidaten Europese verkiezingen doen belofte

Een maand geleden riep Ieder(in) Nederlandse kandidaten voor de Europese verkiezingen op om een manifest te ondertekenen voor beter beleid voor mensen met een beperking. Het manifest van de Europese belangenorganisaties EDF roept op tot tot volledig toegankelijke en inclusieve Europese verkiezingen.

21 mei 2019

College Mensenrechten: Provincie, maak toilet in trein verplicht

Het ontbreken van toiletten in treinen is niet in strijd met de Wet gelijke behandeling. Zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in drie zaken, aangespannen tegen lokale treinvervoerders.

20 mei 2019

Werkt de Wmo?

Het doel van de Wmo is meer maatwerk en betere zorg voor de burger. Maar werkt de wet wel? Het radioprogramma Argos onderzocht het, samen met platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, dagblad Trouw en weekblad de Groene Amsterdammer.

17 mei 2019

188 meldingen bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 188 meldingen na de verkiezingen in maart. Het grootste deel van de meldingen was negatief, maar opvallend was ook het aantal positieve geluiden: ruim één op de tien was uitsluitend positief over de toegankelijkheid van de verkiezingen.

16 mei 2019

Overgangsregeling Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers verlengd

De overgangsregeling om te voldoen aan de vernieuwde Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is met een jaar verlengd tot 1 juli 2020. Ieder(in) is blij met deze verlenging.

15 mei 2019

Zorgaanvragers verdwalen op zoek naar goede informatie

Het regelen van langdurige zorg lukt niet zonder goede informatie over het aanbod en keuzemogelijkheden. Zorgaanvragers raken verstrikt in een ingewikkelde zoektocht. De informatie is te vaak onvindbaar en onbegrijpelijk.

15 mei 2019

Maak de digitale overheid toegankelijk voor iedereen

Op Global Accessibility Awareness Day (donderdag 16 mei) vraagt Ieder(in) samen met andere organisaties aandacht bij de Tweede Kamerleden voor digitale inclusie en toegankelijkheid. Juist op deze dag vergadert de Kamercommissie van Binnenlandse zaken over de digitale overheid.

10 mei 2019

Fraude met gehandicaptenparkeerkaart een groot probleem

Fraude met de gehandicaptenparkeerkaarten komt nog steeds veel voor. Nieuwsuur besteedde er donderdag 9 mei aandacht aan.

08 mei 2019

Resultaten banenafspraak op papier mooier dan in werkelijkheid

De cijfers uit de vierde kwartaalrapportage van het UWV laten zien dat de doelstelling van de banenafspraak voor 2018 ruimschoots wordt gehaald. Dit klinkt als goed nieuws, maar deze cijfers laten ook zien dat de banenafspraak slechts een klein deel van de mensen met een beperking helpt.

06 mei 2019

Hoe toegankelijk zijn de Europese Verkiezingen?

Op donderdag 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie. Daarom mag niemand belemmeringen ervaren bij de verkiezingen. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We zetten alles wat u moet weten op een rij.

02 mei 2019

Meer discriminatie op grond van handicap gemeld

Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte neemt toe. Bij de antidiscriminatievoorzieningen werd in 2018 vaker dan ooit tevoren melding gemaakt van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte: 596 meldingen, ofwel 14 procent van het totaal.

Apr

26 apr 2019

Ervaringsdeskundigen voor minister De Jonge

Twee ervaringsdeskundigen trekken vanaf vandaag een jaar lang op met minister Hugo de Jonge (VWS). Onder de noemer ‘kennercadeau’ gaan Sietse Penterman en Lisa Hinderks met de minister in gesprek over hun leven met een beperking. Het doel van deze samenwerking: meer aandacht voor de leefwereld van mensen met een beperking.

25 apr 2019

Studeer je en heb je een beperking? Vul de vragenlijst in

Volg je een opleiding in het mbo of hoger onderwijs (ho) en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan horen we graag van jou waar je tegenaan loopt. Wordt er genoeg rekening gehouden met jouw beperking? Laat het ons weten en vul de vragenlijst in.

24 apr 2019

Gemeenten blijven achter bij het realiseren van beschut werk

Bijna de helft van de mensen met een indicatie voor beschut werk wacht nog op een werkplek. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Thermometer beschut werk, wel budget, weinig werkplekken’ dat voorzitter van de LCR aan staatssecretaris Van Ark heeft overhandigd tijdens het jaarlijks congres van de LCR.

23 apr 2019

Zorg voor betere ondersteuning voor afgestudeerde jongeren met een beperking

Op 24 april staat het algemeen overleg (AO) studenten met een beperking in het mbo en hoger onderwijs (ho) op de agenda. Ieder(in) en Stichting Studeren en Werken Op Maat (SWOM) hebben de commissie van OCW gevraagd om tijdens het debat niet alleen aandacht te hebben voor de studieperiode zelf, maar ook voor de tijd die daarna komt: de stap naar de arbeidsmarkt.

18 apr 2019

Maak 112 volledig toegankelijk en bereikbaar voor iedereen

In Nederland is 112 onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Maar ook mensen met een beperking moeten 112 kunnen bereiken. Daarom heeft de 112 Alliantie een position paper gemaakt waarin knelpunten en oplossingen staan. De Alliantie bood dit paper gisteren aan aan vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie.

18 apr 2019

Vacature beleidsmedewerker programma Leren & Werken

Voor het programmateam Leren & Werken zoekt Ieder(in) per direct een enthousiaste, betrokken en leergierige beleidsmedewerker voor 20 uur per week.

16 apr 2019

Indiceren op ’resultaat’: minder rechten, minder hulp

Gemeenten hoeven als het aan minister De Jonge (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. Hij komt met een wetswijziging om ‘resultaatgericht indiceren’ toe te staan. Cliënten- en patiëntenorganisaties wijzen dit plan af.

15 apr 2019

Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones

Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s.

11 apr 2019

Passend onderwijs leidt niet tot meer passende onderwijsplekken

De Onderwijsinspectie constateert in haar jaarlijks rapportage De Staat van het Onderwijs dat passend onderwijs niet leidt tot meer (beter) passende onderwijsplekken. De Onderwijsinspectie onderschrijft daarmee het standpunt van Ieder(in) dat passend onderwijs nog steeds onvoldoende kansen biedt voor leerlingen met een beperking of chronische aandoening.

10 apr 2019

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wmo-abonnementstarief

De Tweede Kamer heeft eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit.

08 apr 2019

Rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugd

Vandaag is in de Tweede Kamer een zogeheten rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis. Per Saldo heeft samen met Ieder(in) standpunten op papier gezet ter voorbereiding op dit gesprek.

04 apr 2019

Gemeenten, kom met heldere indicaties en voorkom dure procedures

Het korten op huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten, levert gemeenten hoge kosten in juridische procedures op. De Volkskrant wijdt hier vandaag een voorpagina en uitgebreide reportage aan. Ieder(in) vindt dat gemeenten waar dit speelt ook naar zichzelf moeten kijken. Ze houden zich niet aan de wet en belanden daardoor in langslepende procedures.

02 apr 2019

Minder keuze, minder kwaliteit dagbesteding langdurige zorg

De dagbesteding in de langdurige zorg staat onder druk. Mensen moeten vaak tegen hun wil van plek veranderen. Het gaat hierbij om dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg. Er is minder keuzevrijheid, blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd verschraalt de kwaliteit van het aanbod.

Mar

28 mrt 2019

Kabinet, regel gebarentolk en ondertiteling bij crises

Ieder(in) en organisaties voor dove en slechthorende mensen schrijven een brief aan drie ministers die betrokken zijn bij toegankelijke crisiscommunicatie. Daarin vragen ze aandacht ook voor mensen met een auditieve beperking toegankelijke communicatie tijdens rampen en in gevaarlijke situaties.

27 mrt 2019

Brief aan Kamer: zorg voor goede uitvoering abonnementstarief

Donderdag 28 maart bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarmee het Wmo-abonnementstarief ook voor de komende jaren wordt ingevoerd. De wettelijke invoering van het tarief mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod.

26 mrt 2019

Provinciale Staten: dwing treinen met toiletten af

Vandaag dient om 13:00 een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Een blaas- en een MS-patiënt klagen drie openbaar vervoersbedrijven aan die nog treinen zonder toiletten laten rijden in Gelderland en Zuid-Holland.

26 mrt 2019

Inzet gebarentolk geen gunst, maar een recht

Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Bovendien is het ontbreken van toegankelijke informatie in strijd met het VN-Verdrag Handicap.

25 mrt 2019

Crisiscommunicatie blijft gissen voor doven en slechthorenden

Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in Nieuw Zeeland premier Jacinda Ardern door een tolk gebarentaal vergezeld wordt, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld.

21 mrt 2019

Oproep aan gemeenten: onderteken manifest Iedereen doet mee

Met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer dat gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken.

20 mrt 2019

Zonder belemmeringen kunnen stemmen?

Vandaag zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Kunt u zonder belemmeringen stemmen? Is uw stembureau goed toegankelijk? U kunt uw ervaring kwijt bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen, https://www.mensenrechten.nl/nl/meldpunt-onbeperkt-stemmen van het College voor de Rechten van de Mens.

19 mrt 2019

Goedkoop is duurkoop, ook bij hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen vanuit de Wmo. Ze maken hiervoor afspraken met leveranciers. Het regelen van hulpmiddelen verloopt niet altijd even vlot.

14 mrt 2019

Problemen bij CAK ’zorgwekkend’

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen.

13 mrt 2019

In gesprek over Positieve Gezondheid: niemand kan het alleen

Ieder(in), Mind en Patiëntenfederatie Nederland hebben onderzocht wat het concept Positieve Gezondheid mensen met een beperking of chronische aandoening te bieden heeft. Op 5 maart gingen ze hierover in gesprek met Machteld Huber, de bedenker van het concept. Ervaringsdeskundige Yvonne Lammertink: “Bij het ontwikkelen van veerkracht heb je anderen nodig.”

13 mrt 2019

Europees Parlement neemt Toegankelijkheidswet aan

Het Europees Parlement heeft vandaag de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. Deze nieuwe wet bevat afspraken hoe Europese landen de toegankelijkheid van de samenleving moeten verbeteren. Ieder(in) kijkt de komende tijd wat de nieuwe Europese wet betekent voor de manier waarop toegankelijkheid in de Nederlandse wetten staat.

12 mrt 2019

Eén jaar koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

12 mrt 2019

Meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend

Het meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de Rechten van de Mens is geopend. Ieder(in) juicht dit toe omdat iedereen recht heeft om te kunnen stemmen. De afgelopen jaren gaf het meldpunt zicht op waar mensen tegenaan lopen bij het stemmen.

06 mrt 2019

Hoogste rechter is streng: uren hulp indiceren móét

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven toekenning geven.

04 mrt 2019

Zorgkosten terug van de belasting

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet

04 mrt 2019

Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed

Wijkverpleegkundigen kunnen vanaf nu zelf hulpmiddelen voorschrijven die nodig zijn bij verzorging en verpleging van mensen thuis op bed.

01 mrt 2019

Studeren met een beperking? Kom naar de landelijke bijeenkomst

Dinsdagavond 2 april organiseert Handicap en Studie samen met Ieder(in), ISO en de LSVb een landelijke bijeenkomst voor studenten met een beperking of een extra ondersteuningsbehoefte. Tijdens deze bijeenkomst worden de knelpunten waar deze studenten tegenaan lopen in het Hoger Onderwijs in kaart gebracht.

Feb

28 feb 2019

Positieve Gezondheid: wat biedt het mensen met een beperking?

Het gezondheidsconcept Positieve Gezondheid wil mensen handvatten geven om de eigen gezondheid te verbeteren. Het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie staat erin centraal. Cliëntenkoepels hebben onderzocht wat dit concept mensen met een beperking of chronische aandoening te bieden heeft.

27 feb 2019

Nationale Zorggids: Schouwlijst toegankelijke stembureaus

20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor De Eerste Kamer. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus. Dit meldt Ieder(in).

25 feb 2019

Verbeterplan voor cliëntondersteuning langdurige zorg

Betere onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zorgkantoren en landelijke organisaties voor cliëntondersteuning hebben hiervoor een gezamenlijk plan opgesteld.

21 feb 2019

Trainingsvideo’s Maak je sterk voor werk

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben drie video’s gemaakt voor belangenbehartigers die zich inzetten voor betere arbeidskansen voor mensen met een beperking.

21 feb 2019

Sluiting Juridisch Steunpunt: ’Mensen moeten het zelf maar uitzoeken’

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) werd gedwongen te sluiten. Directeur Illya Soffer vreest in een interview met de Nationale Zorggids dat mensen met een beperking niet meer de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

20 feb 2019

Woning toegankelijk maar pad ernaartoe niet

Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op de openbare weg. Dit is een van de punten die Ieder(in) en vijf andere belangenorganisaties aansnijden in een brief aan de Tweede Kamer.

19 feb 2019

Pak knelpunten zorg en onderwijs aan

Veel kinderen met een beperking hebben op school ook zorg en ondersteuning nodig, maar dat is nu niet goed geregeld. Minister Slob en minister De Jonge hebben tien maatregelen aangekondigd om knelpunten rond zorg in het onderwijs aan te pakken.

18 feb 2019

Verstandelijke beperking en stemmen, hoe zit het?

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige wet geen hulp in het stemhokje bij het stemmen. Alleen kiezers met een fysieke beperking, mogen hulp krijgen in het stemhokje, als dat nodig is.

15 feb 2019

Manifest reiziger centraal bij nieuwe OV-betalen

Zet de reiziger centraal bij de ontwikkeling van een nieuw betaalsysteem voor het openbaar vervoer. Die oproep doen de consumentenorganisaties waaronder Ieder(in) aan de vervoersbedrijven en de overheid.

14 feb 2019

Wie maakt de cursus Politiek Actief toegankelijker?

Samen met gemeenten organiseren ProDemos en Ieder(in) de cursus Politiek Actief, waarbij inwoners kennismaken met lokale politiek. Deze cursus is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat willen we graag veranderen. Daarom starten er na de zomer cursussen Politiek Actief die ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

14 feb 2019

Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap. Deze aanvullende verklaring is nog steeds niet ondertekend door het kabinet.

14 feb 2019

Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen gratis en laagdrempelig bij het vinden en regelen van (levensbrede) zorg en ondersteuning. MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland brengen in beeld wat het is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

12 feb 2019

Maak 112 ook bereikbaar voor mensen met een beperking

Niet iedereen weet dat dat je in heel Europa via alarmnummer 112 kunt bellen met noodhulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance. Om daar verandering in te brengen, is 11 februari in heel Europa ‘De dag van 112’. Ieder(in) grijpt deze dag aan om een 112-alliantie te lanceren.

11 feb 2019

Lotte Sybesma (20): we moeten onze stem beter laten horen

‘Als er door politici over jongeren met een beperking wordt gepraat, denk ik vaak: over wie heb jij het eigenlijk? Het lijkt dan nooit over mij te gaan.’ Lotte Sybesma (20) loopt stage bij Ieder(in).

07 feb 2019

Verkiezingen Provinciale Staten: Stem jij ook?

Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de provincie. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag dan stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast is het belangrijk dat informatie over de verkiezingen voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is.

07 feb 2019

Drie nieuwe informatiebladen over onderwijs

Randvoorwaarden om naar school te gaan. De stem van ouders. Onderzoek School en vriendschap. Dit zijn de titels van drie nieuwe informatiebladen over onderwijs. Voor iedereen die werkt aan passend en inclusief onderwijs.

07 feb 2019

Pioniers gezocht voor Klink

Vind jij het leuk om actief mee te werken aan de groei van Klink? Geef je dan nu op als pionier. Klink is een community voor iedereen die opkomt voor mensen met een beperking. De opbouw van Klink is in volle gang en daar hebben wij jou heel erg hard bij nodig!

05 feb 2019

OneWorld: Mag ik meereizen?

Vanuit de overheid zijn er afspraken gemaakt over het toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Een goede start, maar er zijn ook zorgen, zegt Martin Boerjan. Vanuit Ieder(in) werkt hij aan toegankelijke mobiliteit voor mensen met een beperking.

02 feb 2019

Meldactie: wat merkt u van het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo veranderd. Iedereen betaalt maximaal 17,50 per 4 weken. Dit is het abonnementstarief. Het inkomen of vermogen tellen niet meer mee voor de eigen bijdrage voor de Wmo. Wat merkt u van het abonnementstarief?

Jan

31 jan 2019

Tijdelijke oplossing voor medicijnen in verkeer nog niet ideaal

De aanscherping van de Wegenverkeerswet per 1 juli 2017 had nare gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Na actie van Ieder(in) en apothekers lijkt er een begin van een oplossing te komen voor mensen die stoffen als amfetamines, morfine en medicinale cannabi geneesmiddel moeten gebruiken.

31 jan 2019

Handreiking Lokale Inclusie Agenda klaar voor gebruik

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? De VNG ontwikkelde samen met de Alliantie, gemeenten en hun ervaringsdeskundigen een handreiking Lokale Inclusie Agenda.

30 jan 2019

Geld passend onderwijs moet bij scholen en leerlingen terecht komen

Donderdag 31 januari bespreekt de Tweede Kamer de problemen met passend onderwijs. Bij de samenwerkingsverbanden blijft te veel geld voor passend onderwijs op de plank liggen. Dit geld komt niet terecht bij scholen, leerkrachten en kinderen. Verkeerde besteding van deze budgetten leidt tot meer thuis zitten of helemaal uitvallen van leerlingen met een ondersteuningsvraag.

29 jan 2019

Geef uw mening over betere samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvoor organiseren ze op vrijdag 8 februari een webinar.

24 jan 2019

Inperking en bezuiniging rechtsbijstand moet van tafel

Ieder(in) heeft grote bezwaren tegen de voorgenomen inperking van rechtsbijstand. Het plan van minister Dekker waarmee het mes wordt gezet in de gesubsidieerde rechtsbijstand, tast de rechtspositie en rechtszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte aan.

23 jan 2019

Zeven partijen doen voorstel voor goed-werkende inclusieve arbeidsmarkt

De Tweede Kamercommissie SZW spreekt vandaag over de Participatiewet. Ieder(in) stuurde samen met FNV, CNV, VCP, LCR, Cedris en Wij Staan OP! een brief naar de Kamer.

21 jan 2019

Kritische vrienden hard nodig voor goede uitvoering VN-verdrag Handicap

De zorgbranche en de zorgaanbieders hebben kritische vrienden nodig. Alleen dan lukt het om goede invulling te geven aan het VN-verdrag Handicap. Een zaal vol kritische vrienden was bij elkaar gebracht door Ieder(in), LFB en brancheorganisatie VGN op 17 januari j.l.

21 jan 2019

E-healthweek: presentatie handreiking toegankelijke digitale zorg

Digitale zorg werkt pas goed als die toegankelijk is ontworpen en uitgevoerd. Landelijk zijn er afspraken gemaakt om aan internationale richtlijnen te voldoen. Vandaag, bij de start van de e-healthweek 2019 presenteren patiënten- en gehandicaptenorganisaties een handreiking voor toegankelijke digitale zorgvoorzieningen.

09 jan 2019

Schulden? Deel je ervaring met de Tweede Kamer

Bent u door hoge zorgkosten in de schulden gekomen? Deel je ervaring met de Tweede Kamer. Op 28 januari organiseert de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een webinar om in gesprek te komen met zoveel mogelijk mensen die in de schulden zitten.