Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Landelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van ons Landelijk nieuws.

Feb

09 feb 2018

Jaarlijks Kamerdebat VN-verdrag Handicap

De Tweede Kamer zal ieder jaar debatteren over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Dit jaarlijkse debat over de toegankelijkheid van Nederland is de belangrijkste uitkomst van het VN-debat van 31 januari.

De hofvijver met daarachter het Torentje en Tweede Kamergebouw.
08 feb 2018

Zo werkt het: werken met een arbeidsbeperking

Werken heeft een positieve invloed op het leven van mensen met een beperking of aandoening. Zij ervaren hun leven zinvoller en zijn doorgaans gelukkiger als zij werk hebben. Maar een grote groep mensen met een arbeidsbeperking heeft ongewild geen baan. Hun ervaringen daarmee leest u het onderzoek ’Zo werkt het’.

Jongen werkzaam in groothandel pakt zakken met potaarde vast
08 feb 2018

Loondispensatie dupeert werknemer met arbeidsbeperking

Het kabinet wil de loonkostensubsidie afschaffen en vervangen door een andere maatregel: loondispensatie. Maar dit plan heeft zeer nadelige gevolgen voor werknemers met een beperking die niet boven het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Jonge man die aan het hout bewerken is
05 feb 2018

Trouw: Meer kinderen naar speciaal onderwijs

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Dat stelt dagblad Trouw na een rondvraag bij instanties in het onderwijs. Onderzoek toont aan dat kinderen in het regulier onderwijs een grotere en meer diverse vriendenkring opbouwen dan in het speciaal onderwijs.

Meisje in huis met schooltas
01 feb 2018

Zorgverzekering moet betaalbaar blijven

Houd de zorgverzekering betaalbaar voor iedereen en verlaag het eigen risico. Dat schrijven de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) aan de Tweede Kamer. Zorgverzekeraars moeten bij het inkopen van zorg ook veel meer rekening houden met mensen die die zorg langdurig nodig hebben.

01 feb 2018

Zorgkosten terug van de belasting

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet.

01 feb 2018

Vijf keer discriminatie

In het laatste kwartaal van 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens twintig zaken behandeld waarin mogelijk sprake was van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. In vijf zaken was dat inderdaad het geval.

Jan

31 jan 2018

Korting Wajong-uitkering: vraag de UWV-toeslag aan

Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ‘Wel arbeidsvermogen’ gekort op hun uitkering. Sommigen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht. Hiervoor kunnen zij een toeslag aanvragen bij UWV.

30 jan 2018

Debat VN-verdrag: ervaringsdeskundigheid verdient structurele financiering

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van Nederland. Het VN-verdrag schrijft voor dat ervaringsdeskundigen op alle niveaus worden betrokken bij het realiseren een inclusieve samenleving.

25 jan 2018

Onvrijwillige zorg: ’Nee, tenzij...’

Deze week is de nieuwe Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer. De bedoeling is dat daarmee de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of dementie beter worden geregeld als er sprake is van onvrijwillige zorg.

23 jan 2018

Digitale toegankelijkheid in de zorg kan beter

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking is nog onvoldoende geregeld in de zorgsector. En dat terwijl er steeds meer zelfredzaamheid en eigen regie van patiënten wordt verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en online zorgafspraken maken.

19 jan 2018

VN-verdrag: actieplan bouw naar Tweede Kamer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is het eerste actieplan van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Met dit plan moet de bouwwereld gebouwen, kantoren en woningen toegankelijker maken.

15 jan 2018

Japanse parlementsleden bezoeken Ieder(in)

Een delegatie van 16 Japanse parlementsleden en experts bezoekt Nederland om te leren van onze ervaringen met de Participatiewet. Vandaag hebben ze hun licht opgestoken bij Ieder(in).

11 jan 2018

Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat zal leiden tot een lagere huurtoeslag vanaf 2019. Ieder(in) wijst dit voorstel af. Want het betekent een financiële aderlating voor de laagste inkomens, onder wie veel mensen met een beperking.

09 jan 2018

Alle kinderen profiteren van inclusief onderwijs

Niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. Dat concludeert Teije van der Bij in zijn proefschrift Inclusive Education in the Netherlands.