Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Lokaal nieuws

Hieronder vindt het overzicht van ons Lokaal nieuws. Onder Lokaal nieuws vindt u berichten die met name interessant zijn voor mensen die lokaal actief zijn, bijvoorbeeld als belangenbehartiger bij een platform of als lid van een Wmo- of cliëntenraad.

Oct

29 okt 2018

Uitspraak rechter: Gemeenten moeten helder zijn over aantal uren hulp

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is goed onderzoek nodig. Op basis daarvan dient de gemeente helder aan te geven op hoeveel uur hulp of ondersteuning iemand recht heeft.

Rechtershamer met vrouwe justitia op achtergrond
22 okt 2018

NS start proef begeleiding naar bus of tram

De NS start op drie stations met een proef om mensen met een visuele beperking te begeleiden bij verder reizen via bus of tram. De proef heet “1 stap verder”. De proef duurt t/m december.

Iemand op perron met geleidestok, lopend over blindengeleidepad
11 okt 2018

Kom ook naar een van de SamenSterkdagen

Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus, LSR en Ieder(in) organiseren regionale SamenSterkdagen. Tijdens de SamenSterkdagen gaan mensen met een beperking, hun familie en vrienden, zorgprofessionals en begeleiders met elkaar in gesprek.

Logo Ik doe mee: Samen sterk voor kwaliteit
08 okt 2018

Mooie Week van de Toegankelijkheid sluit af: divers en enthousiast

De 17e editie van de Week van de Toegankelijkheid, een initiatief van Ieder(in), was dit jaar vooral een bont en enthousiast geheel van mensen, bedrijven, organisaties en gemeenten die met het onderwerp ‘onbelemmerde vrije tijd’ aan de slag gingen.

Bezoekers op een muziekhappening buiten

Sep

24 sep 2018

Kamer, voorkom dat gemeenten nieuwe Wmo-tarief omzeilen

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per maand. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Mezzo roepen de Tweede Kamer in een brief op om hier een stokje voor te steken.

19 sep 2018

Save the date - Denk Anders Debat op 14 november 2018

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar, heb je een beperking of chronische ziekte? Kom dan op woensdag 14 november naar het DenkAndersDebat in Tilburg. Het debat vóór en dóór jongeren.

Aug

23 aug 2018

Dromen over wonen: wat kan het VN-verdrag betekenen?

Bent u ervaringsdeskundige of lokale belangenbehartiger van mensen met een fysieke of psychische aandoening of beperking? En wilt u weten hoe u het VN-verdrag kunt inzetten voor de woonbelangen van uw achterban? Kom dan dit najaar naar een regionale bijeenkomst in Amsterdam, Assen, Eindhoven, Gouda of Harderwijk.

08 aug 2018

VN-verdrag geldt ook voor recreatie: Uitkijktoren moet toegankelijker

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is een plek waar iedereen moet kunnen genieten van de mooie Wadden. De uitkijktoren met loopbrug werd in mei geopend. Lokale partijen doen met het VN-verdrag Handicap in de hand een beroep op de gemeente om het belevingspunt toegankelijk te maken.

Jul

09 jul 2018

Gemeenten aan de slag met omgevingsvisie

Gemeenten moeten aan de slag met de omgevingsvisie. Voor lokale belangenbehartigers is dit een mooie kans om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid een plek krijgt in de gemeentelijke omgevingsvisie. Dit informatieblad bevat tips en achtergrondinformatie.

Jun

26 jun 2018

Actie #Patiëntcadeau wordt #Kennercadeau voor wethouders

Wethouders van verschillende Nederlandse gemeenten krijgen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) komende tijd een Kenner cadeau. De kenner, een ervaringsdeskundige, kan over zijn ervaringen, problemen en oplossingen van gedachten wisselen met de wethouder.

19 jun 2018

Kamer, stem in met het abonnementstarief Wmo

In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Met de invoering hiervan zet de regering een belangrijke stap om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

14 jun 2018

Minister De Jonge wil met het VN-verdrag echt verschil maken

Minister De Jonge van VWS heeft woensdag het programmaplan Onbeperkt meedoen! aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren. De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving.

06 jun 2018

Rechter: maatwerk is maatwerk, niet iets anders

Voor passende zorg en ondersteuning is vaak een maatwerkvoorziening nodig via de gemeente (Wmo). Sommige gemeenten zien dat niet zitten en bieden mensen het liefste een algemene voorziening. De rechtbank Limburg heeft de gemeente Heerlen op de vingers getikt omdat ze een inwoner te gemakkelijk in een algemene voorziening duwt.

May

22 mei 2018

Slotconferentie Koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning

20 juni organiseren de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie de slotconferentie koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning. Op deze conferentie doe je onder andere de laatste kennis op over ontwikkelingen rondom cliëntondersteuning.

15 mei 2018

Participatiedag: gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt

Wat zijn de gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking? Kom op 28 juni luisteren en meepraten op de eerste Participatiedag 2018.

Mar

21 mrt 2018

Was het voor jou makkelijk om te stemmen in jouw gemeente?

KansPlus, Sien, Ieder(in) en de LFB willen graag horen waar mensen met een verstandelijke beperking tegen aan liepen bij het stemmen.

14 mrt 2018

Wmo, hulpmiddelen, woningaanpassingen: dat moet en kan beter

Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte essentieel. Helaas lopen mensen op tegen onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Feb

28 feb 2018

Is uw gemeente een koploper VN-verdrag Handicap?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op zoek naar 25 gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. Hoe doet uw gemeente het als het gaat om volwaardig meedoen en de inzet van ervaringsdeskundigen?

06 feb 2018

Wetswijziging: woonplaats bepaalt welke gemeente jeugdhulp betaalt

Het woonadres van kinderen of jongeren bepaalt welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Ook als hulp in een ander gemeente wordt geleverd. Een voorgenomen wetswijziging van de Jeugdwet regelt dit woonplaatsbeginsel. De wijziging, die begin volgend jaar moet ingaan, kan gevolgen hebben voor de omvang en kwaliteit van de geboden jeugdhulp. Ieder(in) ziet voordelen maar ook risico’s.

Jan

22 jan 2018

Veel mensen ontevreden over lokale zorg en ondersteuning

De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van drie koepelorganisaties.