Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Lokaal nieuws

Hieronder vindt het overzicht van ons Lokaal nieuws. Onder Lokaal nieuws vindt u berichten die met name interessant zijn voor mensen die lokaal actief zijn, bijvoorbeeld als belangenbehartiger bij een platform of als lid van een Wmo- of cliëntenraad.

Jun

19 jun 2018

Kamer, stem in met het abonnementstarief Wmo

In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Met de invoering hiervan zet de regering een belangrijke stap om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

Glazen potje met geldstukken, computer met rekenmachine, berekenen van geldsituatie
06 jun 2018

Rechter: maatwerk is maatwerk, niet iets anders

Voor passende zorg en ondersteuning is vaak een maatwerkvoorziening nodig via de gemeente (Wmo). Sommige gemeenten zien dat niet zitten en bieden mensen het liefste een algemene voorziening. De rechtbank Limburg heeft de gemeente Heerlen op de vingers getikt omdat ze een inwoner te gemakkelijk in een algemene voorziening duwt.

Voorzittershamer op een boek met jury-evenwicht op achtergrond

May

22 mei 2018

Slotconferentie Koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning

20 juni organiseren de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie de slotconferentie koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning. Op deze conferentie doe je onder andere de laatste kennis op over ontwikkelingen rondom cliëntondersteuning.

Groep rennende mensen waarvan 1 op kop loopt
15 mei 2018

Participatiedag: gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt

Wat zijn de gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking? Kom op 28 juni luisteren en meepraten op de eerste Participatiedag 2018.

Een meneer achter de computer

Mar

21 mrt 2018

Was het voor jou makkelijk om te stemmen in jouw gemeente?

KansPlus, Sien, Ieder(in) en de LFB willen graag horen waar mensen met een verstandelijke beperking tegen aan liepen bij het stemmen.

14 mrt 2018

Wmo, hulpmiddelen, woningaanpassingen: dat moet en kan beter

Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte essentieel. Helaas lopen mensen op tegen onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Feb

28 feb 2018

Is uw gemeente een koploper VN-verdrag Handicap?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op zoek naar 25 gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. Hoe doet uw gemeente het als het gaat om volwaardig meedoen en de inzet van ervaringsdeskundigen?

06 feb 2018

Wetswijziging: woonplaats bepaalt welke gemeente jeugdhulp betaalt

Het woonadres van kinderen of jongeren bepaalt welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Ook als hulp in een ander gemeente wordt geleverd. Een voorgenomen wetswijziging van de Jeugdwet regelt dit woonplaatsbeginsel. De wijziging, die begin volgend jaar moet ingaan, kan gevolgen hebben voor de omvang en kwaliteit van de geboden jeugdhulp. Ieder(in) ziet voordelen maar ook risico’s.

Jan

22 jan 2018

Veel mensen ontevreden over lokale zorg en ondersteuning

De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van drie koepelorganisaties.