Filter op:

Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze pun...
De vaccinatiestrategie roept terecht veel vragen op bij mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Begin maart had Ieder(in) samen met andere organisa...
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....
Dit jaar organiseren ProDemos en Ieder(in) weer de cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’. De cursus wordt uitgevoerd in samenwerking met de ge...
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen 46 landelijke en lokale organisa...
beeld met beschrijving 'Vacant
Ieder(in) wil dat mensen met een beperking of chronische ziekte volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. We lobbyen daarvoor bij de Haagse polit...
Samen met de Patiëntenfederatie, MIND, PGOsupport en JongPIT doet Ieder(in) onderzoek naar jongerenparticipatie bij patiënten-, cliënten- en gehand...
Begin maart is de vijfde ronde gestart van het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning. Binnen dit programma gaan gemeenten aan de slag om...
Utrecht, 15 maart 2021 - Op 15, 16 en 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Hierbij telt elke stem, ook die van mensen die bijvoorbeel...
Heb je vragen over veilig of toegankelijk stemmen? Op de website van de Rijksoverheid ‘Elke stem telt’ en de website van Vilans staan veel vragen…

Lees meer

Solliciteren, erbij horen op school, en een veilige sfeer op de werkvloer, in je klas en op straat. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens ...
Stichting Prokkel stimuleert Prokkelduo's als vrijwilliger te werken op een stembureau. Een Prokkelduo is een vrijwilliger met en een vrijwilliger zo...