Filter op:

jongeman met down syndroom samen met begeleider
Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg. Wij willen graag weten wat jouw ervaring is ...
decoratief
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben we lokale belangenbehartigers ondersteund met informatie waarmee ze bij hun gemeente aand...
Een nieuw advies van de Raad van State maakt het mogelijk dat de regering na zes jaar eindelijk een besluit kan gaan nemen over het wel of niet ratifi...
decoratief
Hoe kan het toch dat zo veel burgers in de knel komen door wet- en regelgeving die bedoeld zijn om hen te ondersteunen? Pieter Omtzigt eiste, naar aan...
Het polisaanbod van zorgverzekeringen is voor gewone mensen niet meer te volgen. Het aantal polissen neemt toe en de verschillen zijn soms nauwelijks ...
decoratief
De meest noodzakelijke overheidsapps moeten op korte termijn 100% toegankelijk worden. Dit staat in een motie die de Tweede Kamer op 5 juli heeft aang...
Na maanden onderhandelen hebben het ministerie van BZK (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van woningcorporaties), gemeenten, provincies en de Woonb...
decoratief
Op initiatief van de Start Foundation hebben maatschappelijke organisaties, waaronder Ieder(in), onlangs minister Schouten het manifest ‘Niet (on)be...
Minister Helder van langdurige zorg heeft vandaag de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd. Ieder(in) en een...
Op 24 juni heeft de minister voor Langdurige zorg en Sport, Connie Helder, de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het beleidskader subsidiëring...
illustratief moeder met kinderen kijkt tv
Op woensdag 6 juli is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over toekomstig mediabeleid. Dit debat gaat over voorstellen van staatsecretaris Uslu v...
De Tweede Kamer vergadert op 30 juni over het woonbeleid. Ieder(in) roept samen met Per Saldo en de jongeren van JongPIT de Kamerleden op om heldere a...