Filter op:

Staatssecretaris Klijnsma gaat de Participatiewet bijstellen. Aanleiding voor de bijstelling is het Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord garandeert 125.000 extra banen voor mensen met een…

Lees meer

Het Platform Gehandicapten Leiden heeft aan alle fracties van de politieke partijen van de gemeenteraad Leiden een sterke lobbybrief gestuurd met een helder pleidooi om…

Lees meer

Het AD schrijft dat de problemen met de OV-chipkaart voor mensen met een beperking nog steeds niet zijn opgelost. Het blad citeert de CG-Raad.

Lees meer

Met een slag op de beursgong opende Conny Kooijman, directeur van de LFB, de Amsterdamse beurshandel van die dag te Beursplein 5, Amsterdam.

Lees meer

In 2013 wordt er voor het eerst een hele week geprokkeld. Op meer dan 300 locaties verspreid over het land zijn er activiteiten waar mensen…

Lees meer

De uitzonderingsregeling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers moet worden verruimd.

Lees meer

ÐMijn motto is: kijk naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.' Aan het woord Peter Prins, hoofd van de Borgmanschool in Groningen. Zijn basisschool bood acht…

Lees meer

De Telegraaf bracht gisteren het nieuws dat het Rijksmuseum mensen in grote elektrische rolstoelen niet binnen wil laten. Volgens woordvoerders van he...
Het CDA wil alternatieven voor het internetloket. VVD pleit voor toezicht op toegankelijkheid gemeentewebsites. PvdA wil gebruiksvriendelijke modules ...
Het proces van (her)ontwikkeling van winkelcentra duurt soms wel tien jaar. In de wirwar van belangen, kostenplaatjes en veranderende omstandigheden is de toegankelijkheid nogal eens…

Lees meer

Reizen met de trein kan voor mensen met een beperking lastig zijn. Reist u wel eens met de trein en stuit u daarbij op problemen? Begint u er sowieso ...
Eind 2012 heeft minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zijn toezegging ingetrokken dat alle overheidswebsites begin 2013 mo...