Filter op:

arts dient iemand een vaccinatie toe
In de vaccinatiestrategie Covid-19 worden mensen met een kwetsbare gezondheid als prioriteit genoemd. Dat is mooi, aldus Patiëntenfederatie Nederland...

Lees verder

Twee kinderen werken samen aan een tafeltje
Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor vee...

Lees verder

Vanaf vandaag 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke ruimten. Voor mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte gee...

Lees verder

Per 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen in openbare gebouwen, winkels, musea, restaurants en theaters. Mensen die vanwege een beperkin...

Lees verder

man met mondkapje op pakt winkelkarretje en veegt handvat schoon
Op dinsdag 1 december gaat de mondkapjesplicht in openbare gebouwen, winkels, musea, restaurants en theaters. Deze verplichting geldt niet voor mensen...

Lees verder

logo iederin
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november hebben we dertien nieuwe leden kunnen verwelkomen. Patiëntenverenigingen, belangenorganisaties en net...

Lees verder

man in rolstoel komt met kindje opschoot een rolstoelbus uit
De overgangsregeling van de code VVR voor veilig vervoer van mensen met een rolstoel is vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 december 2021. Dit bet...

Lees verder

Illustratief: het torentje in den haag aan de hofvijver
Vrijdagavond 20 november heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebr...

Lees verder

Stichting Support Stotteren in gesprek met studenten Geneeskunde
Vandaag hebben ruim 300 Amsterdamse studenten Geneeskunde kennisgemaakt met 30 patiëntenverenigingen. De toekomstige artsen spraken met vertegenwoord...

Lees verder

Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In ee...

Lees verder

Studio BNNVARA Kassa
De decentralisaties werken niet voor mensen met een levenslange beperking. Waar maatwerk beloofd is, moeten mensen juist vechten voor passende zorg en...

Lees verder

Moeder zit op bank met aan elke kant een kind. 1 kindje houdt een afstandsbediening vast. Ze kijken tv.
Op zaterdag 21 november is het weer de jaarlijkse Wereld Televisie Dag. Precies een jaar geleden riep Ieder(in) andere gehandicapten- en patiëntenorg...

Lees verder