Filter op:

Het Informatiepunt Wajong dat vorig jaar in het leven is geroepen vanwege de veranderingen in de wet, blijft nog een jaar langer bestaan. Vorige week ...
Illustratief Man met ipad aan het werk
Wajongers die in aanmerking komen voor het garantiebedrag krijgen een jaar langer de tijd om een nieuwe baan te vinden. Vorige week heeft de Tweede Ka...
In Nieuwsuur aandacht voor de boostercampagne en jonge mensen met een verhoogd risico bij corona. Wanneer mensen onder de 60 jaar op basis van leeftij...
Gemeenten moeten langduriger indicaties voor jeugdzorg afgeven aan jongeren als duidelijk is dat ze voor langere tijd zorg nodig hebben. Deze urgente ...
Elke 5 jaar onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de toegankelijkheid van het spoor in Nederland. De resultaten staan in het Actu...
Voor de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is een vacature. Ieder(in) en het LSR, medeoprichters van de geschillencommissie, zijn op zoek naar een ...
We are Able! is een internationaal project, dat zich hard maakt voor inclusief bestuur en inclusieve dienstverlening voor mensen met beperking. Wij ro...
Op 9 december bespreekt de Tweede Kamer het voorstel om handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet toe te voegen. Wij ondersteu...
Het gaat nog steeds niet goed met de toegang tot hulpmiddelen. Mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een hulpmiddel voor hun dagelijks lev...
illustratief: jongen in electrische stoel voor laptop
Op 3 december is het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, een dag om extra stil te staan bij twee miljoen mensen in Nederland met een ...
Een kleine update over het onlangs gehouden begrotingsdebat over onderwijs. De Tweede Kamer nam daar een motie aan om drie miljoen extra uit te trekke...

Vacature: Controller

beeld met beschrijving 'Vacant
Ter versterking van de afdeling Bedrijfsvoering zoekt Ieder(in) een controller voor 24 uur per week

Lees meer