In de tweede week van september bespreekt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoewel met de tweede nota van wijziging op die wet een aantal belangrijke verbeterpunten is doorgevoerd achten Ieder(in), CSO, Per Saldo, NPCF, LPGGz en LSR een bijstelling op een aantal cruciale punten noodzakelijk. Met onderstaande aanpassingen kan de wet aansluiten op de vraag van mensen met een beperking.
  1. Positie van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben moet stevig zijn.
  2. De afbakening en toegang tot de Wlz is onnodig gecompliceerd.
  3. De gemaximeerde tarieven voor mensen die kiezen voor thuis wonen, zijn veel te laag.

Voor toelichting: zie de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over