Veel mensen weten wel welke zorg of ondersteuning ze nodig hebben, maar waar en hoe ze die moeten regelen is - twee jaar na de decentralisaties - vaak nog onduidelijk. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor van programma Zorg Verandert. Vooral voor kinderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, is nog veel onduidelijk.

Aan de monitor hebben ruim 900 mensen deelgenomen: mensen die zelf een beperking of aandoening hebben, ouders of verzorgers van kinderen met een beperking en mantelzorgers. Uit de monitor blijkt dat mantelzorgers van volwassenen met een zorgvraag inmiddels het beste de weg weten te vinden in de veranderende zorg.

Goede voorlichting voor ouders

Voor ouders of verzorgers van kinderen ligt dit anders. Voor hen is de onduidelijkheid over waar ze voor goede zorg – zoals beschermd wonen of intensieve zorg – moeten zijn, nog steeds groot. Met name de nieuwe Jeugdwet roept nog veel vragen op. Goede voorlichting aan ouders over de Jeugdwet is en blijft daarom hard nodig.

Actie ondernemen moeilijk

Weten waar je moet zijn, blijft voor veel mensen moeilijk. Daar komt bij dat een grote groep mensen terughoudend is om zelf actie te ondernemen. Mantelzorgers maken hierin de grootste sprongen. Zij hebben in vergelijking met mensen die zelf een beperking hebben, meer kennis over zorgwetgeving en ze ondernemen ook meer actie.

Bijeenkomst bezoeken helpt

Uit de monitor blijkt dat het aantal mensen dat zelf actie onderneemt voor het regelen van zorg, verdubbelt na het bezoeken van een informatiebijeenkomst. Na een bijeenkomst weten mensen beter wat ze moeten doen, waar ze kunnen aankloppen, wat de financiële gevolgen zijn en wat hun netwerk voor hen kan betekenen. Mede daarom blijft Zorg Verandert bijeenkomsten aanbieden, klik hier.

Op een bijeenkomst van Zorg Verandert luisteren mensen naar elkaars zorgen en behoeften. Hierdoor ontstaat vaak meer bewustzijn over de eigen situatie. En door het delen van ervaringen van anderen ontdekken mensen wat ze zelf nodig hebben en kunnen doen.

Zorg Verandert organiseert in verschillende vormen bijeenkomsten met samenwerkingspartners. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw achterban?
Klik hier.

Terug naar Home

Downloads:

1145_Rapport_Monitor_Zorg_Verandert_meting_2_2016.pdf – PDF (734 KB)
1146_Oplegger_Monitor_Zorg_Verandert_2_2016.pdf – PDF (130 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over