De Participatiewet leidt nog steeds tot forse verschillen in de kans op ondersteuning voor arbeidsgehandicapten. Dat blijkt uit de vernieuwde rapportage van Regioplan over de gevolgen van de Participatiewet. Deze rapportage is naar de Eerste Kamer gestuurd, die zich binnenkort uitspreekt over de Participatiewet.

In januari hebben Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk Platform GGz de eerste rapportage van onderzoeksbureau Regioplan over de gevolgen van de Participatiewet gepresenteerd. Over dit rapport zijn bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer veel vragen gesteld.

Verbeteringen

In de nieuwe bijgewerkte rapportage zijn de verbeteringen verwerkt die staatssecretaris Klijnsma op 3 februari heeft afgesproken met D66, ChristenUnie en SGP. De afspraken leiden tot betere arbeidskansen voor een aantal groepen arbeidsgehandicapten. En de huidige Wajongers komen niet in de bijstand, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Toch is het nog steeds de vraag of de kansen op werk voor alle arbeidsgehandicapten verbeteren met de nieuwe Participatiewet. Het probleem is dat het aan het werk helpen van bepaalde groepen arbeidsgehandicapten voor gemeenten zeer duur is, terwijl andere groepen juist geld opleveren. Gezien de financiële problemen waarin gemeenten verkeren, is de kans groot dat de, dure groepen‚ weinig ondersteuning krijgen en daardoor nauwelijks kans maken op werk via de baangaranties. Hierbij gaat vooral om nieuwe arbeidsgehandicapten die te maken krijgen met de Participatiewet.

Ook arbeidsgehandicapten die niet meetellen voor de baangaranties, omdat ze meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, dreigen buiten de boot te vallen. Omdat ze voor werkgevers hierdoor minder interessant worden.

Voorzieningen

Zorgelijk is ook, dat de inzet van speciale voorzieningen nog steeds niet goed geregeld is. Zoals een jobcoach, aanpassingen op de werkplek en de no-risk polis voor werkgevers.

Deel dit bericht

Meer nieuws over