De uitzonderingsregeling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers moet worden verruimd. Dat schrijven de Nederlandse Woonbond, Platform VG en de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Veel mensen met een beperking komen financieel in de knel als zij geconfronteerd worden met een extra huurverhoging.

Voor huishoudinkomens tot , €33.614,- geldt een maximale huurverhoging van 4% per 1 juli. Hogere inkomens krijgen te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging die – afhankelijk van de hoogte van het inkomen – tussen de 4,5% of 6,5% ligt. Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Blok (van Wonen en Rijksdienst) voor groepen van chronisch zieken en gehandicapten een hardheidsclausule opgesteld: Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten. Huurders (en hun huisgenoten) die voldoen aan de clausule, hoeven de inkomensafhankelijke extra huurverhoging niet te betalen (meer dan 4%). De regeling is per 1 mei in werking getreden.

Om wie gaat het nu?

Mensen met een handicap of chronische ziekte kunnen in aanmerking komen voor de regeling. Zij moeten dan binnen een van de volgende categorieën vallen:

  1. Een AWBZ-indicatie hebben voor ten minste 10 uur per week voor verpleging, verzorging of individuele begeleiding (minimaal 1 jaar);
  2. Een indicatie voor verblijf in de AWBZ-instelling (bijvoorbeeld een verzorgingshuis) maar nog wel zelfstandig wonend;
  3. ADL-assistentie in een speciale rolstoeldoorgankelijke sociale huurwoning
    (ADL = algemene dagelijkse levensverrichtingen);
  4. Woningaanpassingen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), bijvoorbeeld een traplift of een in hoogte verstelbaar keukenblad.

Aantal groepen buiten de boot

De CG-Raad en Platform VG vinden het positief dat naast de AWBZ-zorgindicatie ook de WMO-indicatie voor woningaanpassingen als criterium in de regeling is opgenomen. Hiervoor is steeds gepleit.

Tegelijkertijd valt door deze afbakening een aantal groepen ten onrechte buiten de boot. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige visuele handicap, psychische stoornis, autisme of verstandelijke beperking die geen indicatie hebben, maar door hun beperking wel aangewezen zijn op hun woning en woonomgeving. Of mensen die aantoonbaar zorg nodig hebben maar door hun sociaal netwerk, mantelzorg en dergelijke niet aan de 10 uur AWBZ-zorg per week toekomen. Deze groepen zouden ook gebruiken moeten kunnen maken van de regeling, vinden de CG-Raad en het Platform VG. Hetzelfde geldt voor mensen die woonaanpassingen buiten de WMO hebben gerealiseerd, bijvoorbeeld uit eigen middelen. Van deze groepen kan niet worden gevraagd om door te stromen naar een andere duurdere woning.

Maak bezwaar

Ten onrechte inkomensafhankelijke extra huurverhoging? Maak vóór 1 juli bezwaar.
Valt u binnen één van de uitzonderingscategorieën, maar heeft u toch de inkomensafhankelijke extra huurverhoging opgelegd gekregen? Teken dan bezwaar aan vóór 1 juli bij uw verhuurder (woningbouwvereniging e.a.). Het (model)bezwaarschrift kunt u downloaden van de website van de Rijksoverheid.

Gluurverhoging

De Nederlandse Woonbond noemt het wetsvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging ook wel gluurverhoging, een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van huurders.

Klik hier voor het (model)bezwaarschrift

Downloads:

255_20130514-brief-cgvg-woonbond-cz-en-gehandicapten-1.pdf – PDF (183 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over