Leden van de Tweede Kamer luiden de noodklok over problemen in de uitvoering van passend onderwijs. Zij eisen dat leerlingen met psychische of lichamelijke problemen snel betere hulp krijgen. Ieder(in) is blij met deze erkenning van de problemen in het passend onderwijs.

Samen met onderwijs- en ouderorganisaties vraagt Ieder(in) al jaren aandacht voor het feit dat veel kinderen ondanks de Wet passend onderwijs niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.

Nodeloos ingewikkeld

In het passend onderwijs stapelen de problemen zich op. Ouders weten niet waar ze moeten zijn om zorg en ondersteuning op school goed geregeld te krijgen. Ze verdwalen tussen de loketten van passend onderwijs, de Zorgverzekeringwet, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Wmo en Participatiewet. Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen die wel kunnen leren, zitten thuis of worden beziggehouden in kinderdagcentra. En ook in het leerlingenvervoer zijn nog steeds problemen.

Het zorg- en onderwijsstelsel is nodeloos ingewikkeld. Ieder(in) pleit ervoor dat de overheid afdwingt dat ouders één aanspreekpunt hebben, waar kennis en expertise over zorg én onderwijs samenkomen.

Passend onderwijs niet inclusief

Naast de problemen in de uitvoering van het passend onderwijs speelt nog een andere dringende kwestie. Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap bekrachtigd en moet dit verdrag nu uitvoeren. In dit verdrag staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem.

Ieder(in) constateert dat passend onderwijs geen inclusief onderwijs is. In tegenstelling tot veel andere West-Europese landen is er in ons land nog geen sprake van een inclusief onderwijssysteem.

Naar een inclusief systeem

Inclusief onderwijs realiseren zal stapsgewijs plaatsvinden en lukt alleen met samenwerking van alle betrokken partijen: de politiek, samenwerkingsverbanden, scholen, leraren, onderwijsdeskundigen, belangenorganisaties en uiteraard leerlingen met een beperking en hun ouders zelf.

De opgave is met elkaar te onderzoeken via welke weg we in Nederland tot een inclusief onderwijssysteem komen waarin kinderen niet gescheiden van elkaar opgroeien. Dat is belangrijk, want volwaardig meedoen in de samenleving begint met meedoen op school. Bekijk eventueel onze film Op weg naar een inclusief onderwijssysteem.

Lobby en hoorzitting

Ieder(in) is blij met de aandacht die Kamerleden nu vragen voor de knelpunten in het passend onderwijs. Ieder(in) heeft regelmatig contact met Kamerleden en voert gesprekken bij de verantwoordelijke ministeries.

Eind juni organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting om van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en anderen hun ervaringen te horen. Begin juli is er in de Tweede Kamer een belangrijk overleg over passend onderwijs. Ieder(in) zal beide momenten benutten om te wijzen op wat er moet gebeuren om onderwijs aan leerlingen met een beperking te verbeteren.

Ervaringen welkom

Ervaringen van ouders en leerlingen ondersteunen onze gesprekken in Den Haag. Input is daarom welkom. Stuit u op problemen met passend onderwijs? Meld het ons. Bel of mail naar ons Nationale Zorgnummer.

Lees meer

Terug naar Home

Deel dit bericht