Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent al jaren grote problemen. Afspraken tussen VWS en andere partijen hebben geleid tot een landelijk normenkader en actieplan dat de toegang, levering, het onderhoud en de reparatie van hulpmiddelen moet gaan verbeteren. Belangrijk daarin is dat het advies van de ergotherapeut of revalidatiearts vanaf nu leidend is bij het hele proces van het toekennen tot het ontvangen van een hulpmiddel.

In de september-editie van Ergotherapie Magazine vertelt Marijke Hempenius, programmamanager bij Ieder(in), dat zij blij is met deze stappen. “Een goed werkend hulpmiddel is voor veel mensen uit onze achterban de basis om goed mee te kunnen doen.” Eind september hebben alle partijen hun handtekening gezet onder het normenkader, zodat de invoering ervan nu kan beginnen. De VNG staat achter het kader en doet haar best om te zorgen dat alle 350 gemeenten in Nederland hun handtekening gaan zetten onder de afspraken, zegt Hempenius. Momenteel hebben 25 gemeenten zich aan het normenkader verbonden en de VNG verwacht dat dit aantal snel stijgt.

Normenkader is geen wet, maar volgt deze wel

Hoewel het normenkader geen wet is en gemeenten dus niet verplicht zijn om het normenkader te volgen, ziet Hempenius wel veel goede intenties. Bovendien, zegt ze: “de opzet van het normenkader en actieplan zijn geheel in lijn met de opdracht van de Wmo en volgt daarmee dus precies de wet. Het normenkader past bovendien precies binnen het VN-verdrag Handicap.

Wat telt zijn merkbare verbeteringen in de uitvoering

“Uiteindelijk gaat het ons om de merkbare verbetering voor de mensen om wie het gaat,” zegt Hempenius. Ieder(in) zal daarom monitoren of het normenkader ook daadwerkelijk wordt toegepast. De verstrekking van hulpmiddelen zal niet in één keer verbeteren, verwacht Hempenius, maar ze ziet wel de wil bij alle partijen om te verbeteren. “Het gaat soms langzaam, maar we zijn wel stappen aan het zetten die Nederland inclusiever moeten maken en ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen.”

Lees hier het hele interview met Marijke Hempenius in Ergotherapie Magazine

Deel dit bericht