De NS en ProRail werken aan het zelfstandig toegankelijk maken van de stations en treinen in Nederland. Dat kost tijd. Daarom worden, in overleg met Ieder(in), in de tussentijd maatregelen genomen waardoor meer mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de trein. Eerder werd al bekend dat het aantal stations met assistentieverlening wordt uitgebreid. Tevens worden nu ook op een aantal stations de tijden verruimd. Weer een stap in de goede richting.

Reizigers met een beperking kunnen vanaf 1 juni op de stations Delft, Tilburg, Breda, Heerlen en Schiedam Centrum van de eerste tot de laatste reguliere trein rekenen op assistentieverlening van NS. Klanten met een beperking hebben om deze uitbreiding gevraagd. Tot dusver bood NS op deze stations doordeweeks assistentieverlening aan van 07.00 tot 23.00 uur en in het weekend van 08.00 tot 22.00 uur. In 2017 verruimt NS op meer stations de tijden waarop assistentie wordt verleend.

Omvangrijker pakket

De verruiming van de tijden waarop assistentie wordt verleend, maakt deel uit van een omvangrijker pakket aan maatregelen dat NS doorvoert om het reizen met de trein voor mensen met een beperking makkelijker te maken. Zo kunnen reizigers de komende jaren op 45 extra stations rekenen op assistentie bij het in- en uitstappen of voor begeleiding door het station.

Op 1 juni krijgen de stations Kampen Zuid, Nijmegen Dukenburg, Groningen Europapark, Hoofddorp en Capelle Schollevaar assistentie. In december wordt er assistentieverlening geïntroduceerd op Etten-Leur, Arnhem Zuid, Veenendaal Centrum, Rijswijk en Barendrecht.

Nieuwe app

Ook komt er een app en een nieuw boekingssysteem waardoor het reizen met assistentie makkelijker wordt. Met behulp van de app kunnen reizigers ook assistentie boeken met hun smartphone en is rechtstreeks chatten met de assistentieverlener mogelijk. Ook kan de reiziger onderweg met één druk op de knop contact opnemen met NS als de reis anders verloopt dan gepland. In de eerste helft van 2017 zijn het nieuwe boekingssysteem en de app klaar.

Extra maatregelen

NS bereidt nog meer maatregelen voor. Zo werkt NS aan het verstrekken van informatie over de uitstapzijde van de trein. Dit is vooral voor mensen met een visuele beperking, die het perron niet kunnen zien, belangrijk. Verder onderzoekt NS of het haalbaar is om klanten die reizen met assistentie en aankomen op een NS-station te begeleiden naar de volgende stap in hun OV-reis.

Deel dit bericht

Meer nieuws over