Reizen met de trein kan voor mensen met een beperking lastig zijn. Reist u wel eens met de trein en stuit u daarbij op problemen? Begint u er sowieso niet aan, omdat u weet dat u te veel, of onneembare, obstakels tegenkomt? Of gaat het reizen met de trein voor u zonder problemen? De NS wil graag weten wat uw ervaring is met het reizen per trein.

De NS wil dat reizigers met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig met de trein kunnen reizen. Daarom doet de NS, in samenwerking met de CG-Raad, onderzoek naar de huidige problemen van treinreizigers met een beperking. De NS wil weten in hoeverre mensen met een beperking gebruik maken van de trein, hoe zij de dienstverlening van NS ervaren, welke hindernissen zij ondervinden en op welke punten het gewoon goed gaat.

Het NS-onderzoek richt zich op mensen met een visuele beperking, een auditieve beperking en een motorische beperking. Uw deelname aan dit onderzoek helpt om het reizen met de trein voor mensen met een beperking te verbeteren. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Deelname is anoniem.

Deel dit bericht

Meer nieuws over