Vandaag (25 juni) spreekt de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie van het Jeugdstelsel. Ieder(in) is voorstander van invoering van de wet op 1 januari 2015, maar alleen als dit zorgvuldig en verantwoord gebeurt. In een brief aan de Kamer vraagt Ieder(in) om een snelle aanpak van knelpunten.

Er heerst onder jeugdigen en hun ouders die nu al ondersteuning ontvangen, veel ongerustheid en onduidelijkheid over wat hen te wachten staat. Het is daarom noodzakelijk om zo snel mogelijk hen te informeren en aangeven op welke wijze continuïteit van zorg gegarandeerd gaat worden. Daarnaast moet er goede publieksvoorlichting komen over het nieuwe stelsel.

Samenhang

Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken, is de samenhang noodzakelijk tussen verschillende stelsels: Passend onderwijs, maar ook met de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Participatiewet. Tussen de verschillende partijen moeten er duidelijke verantwoordelijkheidsafspraken komen.

Ondersteun gemeenten

Er moeten goede procesafspraken komen over zorginkoop en inrichting van het gemeenteloket. Voorkom juridisering. Vooral kleinere gemeenten geven aan moeite te hebben om op tijd het nieuwe stelsel in te voeren. Ieder(in) vraagt het rijk om die gemeenten ondersteuning te bieden en vraagt tevens om doorzettingsmacht bij de landelijke overheid en/of de VNG.

Stevige aanpakken

Ieder(in) benadrukt dat voor een zorgvuldige en verantwoorde invoering per januari 2015, het noodzakelijk is om flink aan te pakken en extra inspanningen te leveren om knelpunten op te lossen. Ieder(in) wil hier aan meewerken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over