Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid van de cultuursector. Hieruit komt naar voren dat de sector goede stappen zet en dat er meer aandacht is voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Tal van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld duidelijke en toegankelijke websites, rondleidingen in gebarentaal of de inzet van gebarentolken worden geboden om het bezoeken of zelf deelnemen makkelijker te maken. Er zijn professionele dansgroepen waar mensen met een beperking mee kunnen doen en er worden trainingen verzorgd waar docenten leren hoe ze les moeten geven aan mensen met een beperking. 

Nog meer inzet is nodig

Naast deze goede initiatieven is er echter ook nog veel dat nog moet gebeuren, zo blijkt uit het rapport dat op 8 oktober is gepubliceerd. Het is bijvoorbeeld lang niet altijd makkelijk voor mensen met een beperking om culturele activiteiten te bezoeken of eraan deel te nemen. De geboden (digitale) informatievoorziening is niet altijd toegankelijk, er is niet altijd (goede) ondertiteling van films of video’s of er zijn fysieke barrières in de vorm van (rol)trappen, drempels of (te smalle) deuren. Ook ontbreekt het vaak aan kennis bij medewerkers over toegankelijkheid.

Inzet ervaringsdeskundigen is een must

Culturele organisaties kunnen nog meer rekening houden met deelnemers en bezoekers met een beperking door samen met ervaringsdeskundigen te werken aan inclusie met als doel om goede toegankelijkheid op elk gebied en op elk niveau geregeld te krijgen.
Door de coronacrisis krijgt de sector nu harde klappen. Tegelijkertijd zie je dat op een aantal plekken digitale creatieve oplossingen ook kansen bieden voor de toekomst.

VN-verdrag

Het recht op deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport is vastgelegd in artikel 30 van het VN-verdrag Handicap. Ieder(in) zet zich in voor toegankelijke cultuur voor iedereen en was betrokken bij de totstandkoming van dit onderzoek.

Deel dit bericht