Er is veel onduidelijkheid rond de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn, stelt de Nationale ombudsman. In een onderzoek naar de regelingen voor de eigen bijdrage in de Wmo concludeert de ombudsman dat gemeenten hun inwoners vaak niet goed informeren. Hierdoor worden mensen soms onverwachts geconfronteerd met hoge rekeningen. Noodzakelijke zorg en ondersteuning worden onbetaalbaar, waardoor mensen in geldproblemen komen en afzien van zorg.

Mensen worden de dupe van de ingewikkelde taakverdeling tussen de Rijksoverheid en gemeenten. Daarom roept de de Nationale ombudsman staatsecretaris van Rijn op om verantwoordelijkheid te nemen en met de betrokken partijen tot en oplossing te komen. Hij roept gemeenten op om hun inwoners beter te informeren en om maatwerk te leveren.

Afzien van zorg

Uit het onderzoekt van de ombudsman blijkt dat mensen in financiële problemen komen of zich gedwongen zien hun zorg en ondersteuning te beëindigen. Eerder dit jaar leidde onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur tot vergelijkbare conclusies. Een kwart van de ondervraagden gaf bij dat onderzoek aan dat zij als gevolg van de hoge eigen bijdrage minder zorg afnemen of zelfs helemaal geen zorg meer. De Nationale Ombudsman noemt deze ontwikkeling verontrustend. Gemeenten moeten zorgvragers al tijdens het keukentafelgesprek informeren over de hoogte van de eigen bijdrage en financieel bijspringen voor wie dat nodig is.

Lees hier het onderzoek van de Nationale ombudsman: ‘Een onverwacht hoge rekening’.
Lees hier het onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur.

Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over