Er doen zich regelmatig problemen voor in het leerlingenvervoer. Zo zitten er vaak teveel kinderen in een bus die niet goed bij elkaar passen. De Nationale ombudsman heeft vandaag een rapport met aanbevelingen uitgebracht om de situatie te verbeteren. De CG-Raad grijpt het rapport aan om opnieuw te pleiten voor het verplicht stellen van een adviesraad leerlingenvervoer in elke gemeente.

In het rapport concludeert de ombudsman dat het leerlingenvervoer te vaak een standaardoplossing is. Er komt een busje het kind ophalen en dat is het. Gemeenten zouden veel beter moeten kijken welk vervoersoplossing het beste bij het kind past. Om echt tot maatwerk te komen moeten – naast de ouders – ook scholen worden geraadpleegd.

De Nationale Ombudsman doet verder onder meer de volgende aanbevelingen:
– houd de reistijd zo kort mogelijk (maximaal een kwartier omrijden);
– stel eisen aan de deskundigheid van de chauffeur;
– zorg voor een goede klachtenregeling;
– maak goede regels voor de communicatie tussen chauffeur/begeleider en ouders.

Aanbesteding

In het rapport wordt ook het belang van de aanbestedingsprocedure benadrukt. Nu kiezen gemeenten te vaak automatisch voor de goedkoopste oplossing. De aanbesteding moet worden aangegrepen om bovenstaande eisen te waarborgen. De Ombudsman beveelt daarbij het gebruik aan van het Handboek Professioneel aanbesteden leerlingenvervoer, dat mede door de CG-Raad is ontwikkeld. Ook krijgen gemeenten de tip om een adviesraad voor ouders in te stellen.

Reactie CG-Raad

De CG-Raad is blij met de aanbevelingen uit het rapport, maar wil op één punt nog een stap verder gaan. Volgens de CG-Raad zou er een verplichting moeten komen dat elke gemeente een adviesraad leerlingenvervoer moet hebben. Ouders krijgen dan een vinger in de pap bij de aanbesteding en kunnen ook tussentijds aan de bel trekken als er zaken misgaan. Verder wil de CG-Raad dat er ook middelen komen om deze adviesraden goed te ondersteunen. Daarover is de CG-Raad nog met een aantal ministeries in gesprek.

Download hieronder het rapport van de Nationale ombudsman (pdf)

295_20090606_rapport_leerlingenvervoer_ombudsman-1.pdf – PDF (2 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over