Duizenden mensen met een langdurige beperking of ziekte krijgen niet de zorg die nodig is. Drie belangrijke adviseurs van de overheid, de Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer en Sociaal en Cultureel Planbureau, doen een gezamenlijke oproep om deze mensen niet in de steek te laten.

Kabinet en gemeenten moeten meer oog hebben voor de duizenden Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben, laten de organisaties in dagblad Trouw weten. De problemen die zij aankaarten, zijn niet nieuw. Net zoals Ieder(in) hebben zij de afgelopen jaren oplossingen gevraagd voor de enorme bureaucratie in de zorg en de problemen die mensen hebben om hun weg te vinden in het ingewikkelde zorgstelsel.

Schrijnend
Daarbij gaat het over discussies tussen instanties wie waarvoor verantwoordelijk is en onder welke wet iemand valt die zorg nodig heeft. Bijzonder schrijnend zijn de problemen die daardoor ontstaan voor mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg, zoals mensen met een licht-verstandelijke beperking of jongeren die na hun 18e niet terecht kunnen in de Jeugdwet of Wet langdurige zorg, maar wel levenslang ondersteuning nodig hebben. De zorg via de gemeente schiet veelal tekort voor deze groepen.

Hulp helpt
‰Û÷Als de inschatting verkeer is en iemand onterecht geen langdurige zorg krijgt, kunnen de consequenties groot zijn. Deze groep kan wegzakken in verslaving of in handen vallen van loverboys. Dit is een oproep om echt naar deze groep te kijken. Hulp helpt‰Ûª, zegt Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer in dagblad Trouw.
Nationale Ombudsman Reinier van Zuthphen waarschuwt dat niet elk probleem is te verhelpen wetswijzigingen op deelterreinen. ‰ÛÏSoms wortelen de problemen dieper in het zorgstelsel.‰Û
De drie organisaties roepen gemeenten Ì©n het kabinet op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Reactie Illya Soffer Radio 1: ‰ÛÏOproep meer dan terecht‰Û
Ieder(in) werd om een reactie gevraagd door Radio 1. Directeur Illya Soffer vindt de oproep van de drie overheidsadviseurs ‰ÛÏmeer dan terecht‰Û. Sinds de decentralisatie in 2015 kwamen ook bij Ieder(in) duizenden meldingen van mensen die vastlopen met hun langdurige zorgvraag. ‰ÛÏStop met het onderschatten van de zorg die nodig is voor mensen die geen zichtbare beperking hebben, zoals bij een licht-verstandelijke beperking of autisme. Investeer zo vroeg mogelijk in die ondersteuning. Dat betekent dus dat gemeenten daarvoor levenslang aan de bak moeten. Het kabinet moet er op toezien dat het gaat werken of anders ingrijpen. Gebeurt dat niet, dan betalen we later daarvoor een hoge prijs.‰Û

Lees het artikel in dagblad Trouw: ‰Û÷Kwetsbaren krijgen niet de juiste zorg‰Ûª

Betaalbaarheid, toegang en continuÌøteit van zorg en ondersteuning zijn nog lang niet op orde, laat Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer weten. Woensdag 17 oktober debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van VWS en het zorgbeleid.

Lees ook ons nieuwsbericht van vorige week: Begroting VWS: zorgen over betaalbaarheid en jeugdhulp.

Deel dit bericht

Meer nieuws over