Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet gaat over de fysieke omgeving in Nederland: de openbare ruimte, woningen en gebouwen. Voor belangenbehartigers ligt er een kans om Nederland toegankelijker te maken: ga in gesprek met jouw gemeente over toegankelijkheid.

Participatie is verplicht: kans voor belangenbehartigers

In de Omgevingswet zijn overheden verplicht om participatie te organiseren. Dit betekent dat ze op tijd belanghebbenden moeten betrekken. Als lokale belangenbehartiger ben je ook een belanghebbende.

Gemeenten zijn ook verplicht om verbetering van de toegankelijkheid mee te wegen. Zorg er dus voor dat je als lokale belangenbehartiger in gesprek gaat met jouw gemeente.

Actieve participatie van lokale belangenbehartigers bij de totstandkoming van omgevingsbeleid is belangrijk. Niets over ons, zonder ons. Alleen zo kan de openbare ruimte echt toegankelijk worden!

Tips over hoe je het omgevingsbeleid kunt beïnvloeden? Download het Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid (pdf) 

Over de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de fysieke ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Zowel de openbare ruimte, als woningen en gebouwen. De nieuwe wet voegt eerdere wetten samen. Er komt één digitaal loket voor informatie en het aanvragen van vergunningen. Hierin vind je alle regels en plannen voor de fysieke ruimte in Nederland: van gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid.

Toegankelijkheid in de Omgevingswet

Al in 2015 behandelde de Tweede Kamer de Omgevingswet. Ieder(in) heeft toen met de politiek gesproken over het opnemen van regels over toegankelijkheid in de wet. Dat heeft als resultaat gehad dat er regels zijn toegevoegd, zoals de instructieregel voor toegankelijkheid van de openbare ruimte. Deze verplicht overheden om het verbeteren van toegankelijkheid mee te wegen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De gemeente moet toegankelijkheid bijvoorbeeld meewegen wanneer het gaat over de bruikbaarheid van de openbare weg. Denk hierbij aan regelgeving voor goed toegankelijke stoepen voor alle gebruikers.

Omgevingsvisie van gemeenten

Gemeenten moeten op 1 januari 2027 hun Omgevingsvisie hebben vastgesteld. Hierin staan de doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving van de lange termijn. Bijvoorbeeld over hoe het vervoer binnen de gemeente er in de toekomst uitziet of waar toegankelijke woningen en zorgwoningen moeten komen.  

Bij die Omgevingsvisie horen omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan, waarin staat hoe de ambities worden uitgevoerd. Daarin moet de gemeente ook meewegen hoe ze de toegankelijkheid van de openbare ruimte verbetert.  

Goede voorbeelden? Deel je ervaring met Ieder(in) en andere leden

Ben jij als lokale belangenbehartiger betrokken bij de Omgevingswet in jouw gemeente? We willen graag weten wat er goed gaat en beter kan. Deze kennis delen we dan breder.  

Deel jouw ervaring met Ieder(in) per mail met Anneke van der Vlist (a.vandervlist@iederin.nl), beleidsmedewerker Wonen. 

Meer informatie

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over