Onafhankelijke cli„Ôntondersteuning is vanaf 1 januari gratis beschikbaar voor iedereen die ondersteuning nodig heeft van de gemeente. Voor veel gemeenten is dit een nieuwe dienst die zij verlenen. Met de digitale ‰ÛªZelftest cliÌÇntondersteuning voor gemeenten‰Ûª kunt u eenvoudig en snel checken of uw gemeente dit goed heeft geregeld.

De Zelftest voor gemeenten geeft inzicht of een gemeente aan de eisen uit de Wmo 2015 voldoet om onafhankelijke en levensbrede cli„Ôntondersteuning aan te bieden. De test bestaat uit een aantal vragen met toelichting. Klik hier voor de Zelftest. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde de test in samenwerking met Ieder(in), Landelijke CliÌÇntenraad, Landelijk Platform GGZ, Koepel van ouderenorganisaties CSO, Landelijk Platform CliÌÇntenraden MEE en de Koepel Wmo-raden. De Tweede Kamer en het ministerie van VWS hadden hier om gevraagd.

Start de dialoog met de gemeente
Niet alleen gemeenten, maar ook belangenbehartigers – zoals Wmo-raden, lokale platforms en cliÌÇntenraden  – kunnen de test gebruiken. Met de resultaten kunnen zij hun gemeente aansporen de cliÌÇntondersteuning (beter) te regelen. Het is tevens een goede aanleiding om nog eens met de gemeente te bespreken waarom cliÌÇntondersteuning voor mensen met een beperking zo belangrijk is.

Koppel uw ervaringen terug
Natuurlijk is het vooral zinvol dat lokale belangenbehartigers met hun eigen gemeente het gesprek aangaan. Maar daarnaast hoort Ieder(in) ook graag als landelijke organisatie de uitkomsten van de test en de ervaringen met de dialoog met de gemeente. In april zullen wij samen met een aantal andere PG-organisaties een korte enqu^te hierover houden.

Factsheet over cliÌÇntondersteuning
Wilt u meer lezen over wat onafhankelijke cli̬ntondersteuning precies inhoudt en hoe dit kan wordn georganiseerd? Het programma Aandacht voor iedereen (AVI) heeft er een goede factsheet over gemaakt. U kunt deze downloaden

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over