Samenwerkingsverbanden hebben veel inhoudelijk werk verricht. Nu is het belangrijk om door te pakken, zodat vernieuwingen zoals passend onderwijs ook daadwerkelijk vorm krijgen op de werkvloer. Dit is een van de conclusies van de Onderwijsinspectie in haar Onderwijsverslag 2012/2013.

Ieder(in) is niet verbaasd over deze conclusies van de Inspectie. Ze bevestigen de uitkomsten van de Monitor Voorbereiding passend onderwijs, die eind maart bekend zijn geworden. Ieder(in) vindt dat de conclusies uit het verslag nopen tot een lange termijnvisie op passend onderwijs. Zodat de invoering van passend onderwijs ook daadwerkelijk vorm krijgt.

In het jaarlijkse Onderwijsverslag staat verder dat ouders beter geïnformeerd moeten worden over veranderingen in het onderwijs en dat leerkrachten onvoldoende zijn toegerust om de verschillen tussen leerlingen tegemoet te treden.

Betrek ouders en leerkrachten

Volgens het Onderwijsverslag blijven vernieuwingen hangen op bestuurlijk niveau bij de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen. Ieder(in) vindt dat schoolleiders hun verantwoordelijkheid moeten nemen door vernieuwingen ook op de werkvloer te laten landen. Het is vooral belangrijk dat leerkrachten en ouders bij dit proces worden betrokken.

Aantal thuiszitters onbekend

Passend onderwijs heeft mede als doel het aantal kinderen terug te brengen dat thuiszit. Opvallende conclusie van de Inspectie is dat het aantal thuiszitters niet bekend is omdat de registratie niet op orde is.

Ieder(in) vindt het belangrijk dat de samenwerkingsverbanden beter in beeld brengen hoeveel thuiszitters er zijn en pleit bovendien voor een gezamenlijke aanpak van de thuiszitters- problematiek. Korte lijnen tussen scholen en ondersteunende organisaties in de gemeente of regio maken een snelle aanpak mogelijk. Met minder uitval en korter thuiszitten tot gevolg.

Het Onderwijsverslag van de Inspectie.

Deel dit bericht

Meer nieuws over