Op 15 december publiceerde de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme een onderzoek over de woningmarkt. Hierin is veel aandacht voor discriminatie van mensen met een beperking, zoals een tekort aan toegankelijke woningen. Ieder(in) droeg bij aan het onderzoek en is het eens met de conclusies. Nu is het belangrijk dat een nieuw kabinet van toegankelijk bouwen de norm maakt.
decoratief.

Het onderzoek is uitgevoerd door Movisie en het Verwey Jonker Instituut. Anneke van der Vlist (beleidsmedewerker Wonen) is namens Ieder(in) geïnterviewd door de onderzoekers. Ook gebruikten de onderzoekers informatie uit eerdere Ieder(in)-publicaties over dit onderwerp. Deze informatie komt duidelijk terug in het rapport.  

Verschillende vormen van discriminatie op de woningmarkt

Uit dit onderzoek blijkt dat discriminatie van mensen met een beperking op de woningmarkt op de volgende manieren voorkomt: 

  • Mensen met een beperking worden geweigerd voor een woning vanwege hun beperking. 
  • Aanpassingen aan woningen worden niet gerealiseerd, waardoor mensen een woning krijgen waarin zij niet volledig kunnen functioneren of moeten verhuizen.  
  • Er zijn te weinig woningen geschikt voor mensen met (verschillende typen) beperkingen(en). In heel Nederland is er een krapte aan woningen en deze groep mensen worden extra hard geraakt.   

Maatregelen: meer toegankelijke woningen, inclusief bouwen en bewustwording

De belangrijkste maatregel om discriminatie van mensen met een beperking op de woningmarkt aan te pakken is het creëren van meer toegankelijke woningen. Bij heb bouwen van woningen is het essentieel dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen met een beperking.  

Bij het ontwerpen en bouwen van woningen wordt nu te vaak uitgegaan van mensen zonder een beperking. De onderzoekers stellen dat het beter is woningen te bouwen waar iedereen kan wonen, ook mensen met een beperking. Dit heet ‘design for all’. Dat zou de norm moeten worden.  

Daarnaast is er kennis en bewustwording over toegankelijk bouwen nodig bij architecten en andere partijen in de bouwwereld. Dit kan bijvoorbeeld door dit een verplicht onderdeel van opleidingen te maken.  

Ieder(in): kom met een plan voor toegankelijke woningen

We zijn blij dat de Staatscommissie de discriminatie van mensen met een beperking op de woningmarkt goed heeft onderzocht. We herkennen de conclusies, ze vertonen veel overeenkomsten met eerdere onderzoeken over toegankelijk wonen van Ieder(in).   

De uitkomsten laten zien dat er voor het nieuwe kabinet echt een opdracht ligt om met een meer inclusief woningbouwprogramma te komen. Zoals Ieder(in) ook schrijft in haar brief aan de formateur: toegankelijk bouwen moet de norm worden.   

Meer informatie

Lees het onderzoek Verkenning discriminatie en racisme op de woningmarkt (pdf).

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over