Welke keuzes maken mensen als het gaat om hun zorg? Hoe kiezen mensen? Of valt er eigenlijk weinig te kiezen in de zorg? Ieder(in) heeft de indruk dat bij het kiezen voor zorg nog veel mis gaat en wil dit onderzoeken.

Het onderzoek gaat over het aanvragen van begeleiding en zorg voor langere tijd. Het gaat niet alleen over huishoudelijke hulp, inkomen of hulpmiddelen zoals een scootmobiel of traplift.

Deelnemers gezocht
We willen voor dit onderzoek graag een aantal mensen interviewen. Wilt u meedoen? Dan kunt zich opgeven voor een persoonlijk gesprek (bij u thuis of op een locatie van uw keuze) en/of voor een groepsgesprek. 

De vragen gaan over hoe u uw keuze maakt. Bijvoorbeeld:

  • Is er iemand die kan helpen of ondersteunen bij de aanvraag van zorg en begeleiding?
  • Heeft u genoeg informatie om keuzes te kunnen maken voor uw zorg?
  • Bent u tevreden over de zorg die u krijgt?

Wie kan meedoen?
We zoeken voor het onderzoek mensen die gebruikmaken van zorg (zoals persoonlijke verzorging of verpleging) thuis of in een instelling. Heeft u langdurige zorg nodig bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of zintuigelijke beperking, of bent u ouder van een kind dat professionele zorg nodig heeft, dan vragen wij u mee te doen aan dit onderzoek.

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u na 1 januari 2015 voor het eerst een aanvraag hebt gedaan voor begeleiding en zorg. Of als u na die datum te maken kreeg met veranderingen in de zorg. 
Daarbij gaat het over zorg die wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet via de gemeente, of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de zorgverzekering.

Wanneer?
De persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken zijn dit najaar. Voor het persoonlijk gesprek wordt een afspraak met u gemaakt. De data en plaats van de groepsgesprekken volgen nog.  

Wat doet Ieder(in) met de resultaten?
De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het verbeteren van de keuzes in de zorg en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor mensen die hun zorg moeten kiezen.

Meedoen?
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Hier kunt u zich aanmelden.
Als u zich al eerder heeft aangemeld, is het niet nodig opnieuw het formulier in te vullen.

Ieder(in) voert dit onderzoek uit met de PatiÌÇntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) en LPGGz in opdracht van het ministerie van VWS.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over