De rechter heeft onlangs bepaald dat ongehuwd samenwonen met je zorgverlener geen invloed heeft op de alleenstaanden bijstandsuitkering. Dit gold al voor samenwonende bloedverwanten in de tweede graad zoals broers en zussen of grootouders en kleinkinderen die voor elkaar zorgen. De Centrale Raad heeft nu geoordeeld dat dit op grond van gelijke behandeling ook moet gelden voor andere ongehuwd samenwonenden waarbij sprake is van een zorgrelatie.

Er moet duidelijk sprake zijn van een zorgrelatie waarbij de één voor de ander zorgt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een zorgovereenkomst waarin is vastgelegd dat de zorgverlener betaald wordt, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget.

Degene die zorg krijgt, moet behoefte hebben aan zorg en ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen of constant toezicht nodig hebben om gevaar voor zichzelf of anderen te voorkomen. Meestal is dan sprake van een Wlz-indicatie (Wet Langdurige Zorg).

De kostendelersnorm blijft wel van invloed op de hoogte van de uitkering.

Lees hier het oordeel

Vragen over zorg en bijstand? Bel of mail het Nationale Zorgnummer. www.nationalezorgnummer.nl

Meer over Geldzaken (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over