Ieder(in) wil een écht inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap of chronische ziekte alle kansen krijgen om volwaardig mee te doen. We maken ons sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten.

Hiervoor moet de huidige maatschappij zich veel meer instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.

Bekijk hieronder wat wij op de verschillende levensterreinen willen bereiken.

Nederland voert het VN-verdrag Handicap uit

Uitvoering van het VN-verdrag Handicap leidt tot gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen voor mensen met een beperking. Meedoen is een mensenrecht.

Dit is wat we doen

Passende zorg en ondersteuning

Toegang tot goede en passende zorg en ondersteuning is een voorwaarde voor mensen met een beperking of chronische ziekte om te kunnen participeren in de samenleving.

Dit is wat we doen

Een toegankelijke samenleving

Toegankelijkheid is vanzelfsprekend. Niet alleen voor gebouwen, maar ook voor zaken als informatievoorziening, stemmen, websites, winkels, vervoer, woningen en evenementen.

Dit is wat we doen

Goed wonen voor iedereen

De woningmarkt moet inclusief worden. Mensen met een beperking moeten zelf kunnen kiezen waar, hoe en met wie ze wonen.

Dit is wat we doen

Vervoer toegankelijk en betaalbaar

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten als ieder ander vrij kunnen reizen naar school, werk, familie en sociale activiteiten.

Dit is wat we doen

Een inclusief onderwijssysteem

Leerlingen en studenten met en zonder beperking leren en leven samen. Het Nederlands onderwijssysteem moet hiervoor inclusief worden.

Dit is wat we doen

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Er moeten meer duurzame banen komen voor mensen met een beperking. De arbeidsmarkt moet inclusiever worden.

Dit is wat we doen

Geen financiële ongelijkheid

Een beperking mag niet leiden tot financiële problemen. Stapeling van zorgkosten moet voorkomen worden en de inkomenspositie van mensen met een beperking moet beter.

Dit is wat we doen