Leestijd +/- 2 min

Tijdens de coronacrisis blijft Ieder(in) alert op de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Wij zetten ons optimaal in om deze crisis ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte zo goed als mogelijk te laten verlopen. We focussen met name op effecten van de Corona-maatregelen die het leven van mensen met een beperking of chronische ziekte dermate onder druk zetten waardoor schrijnende en dus onhoudbare situaties ontstaan. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met de ongekend zware en complexe situatie waarin ons land (en de wereld) momenteel verkeert.

Dit is wat we doen

We zijn alert op gevolgen van de corona-maatregelen voor onze achterban en bewaken daarbij de ondergrens

Ieder(in) overlegt momenteel veel en intensief met de verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties over de gevolgen van de corona-maatregelen voor mensen met een beperking of ziekte. We zijn met name alert op:

  • Continuïteit van zorg en ondersteuning; thuis, in instellingen en bij het thuisonderwijs
  • Effecten van de maatregelen op het dagelijks leven in gehandicapteninstellingen
  • Overbelasting van mantelzorgers
  • Het buiten beeld raken van groepen mensen
  • Inkomensverlies
  • Toegankelijke crisisinformatie

We benadrukken dat een groot deel van onze achterban een verhoogd gezondheidsrisico heeft, of zorgt voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico (zowel thuis als in de instellingen). Dat vraagt om extra aandacht en prioriteit. Met name om onveilige situaties, psychische druk, onnodige quarantaine of thuis-quarantaine zonder hulp te voorkomen. Daarvoor is nodig: goede informatie, passende instructies, beschikbaarheid van tests en beschermingsmiddelen.

We informeren onze achterban over de corona-crisis en wijzen daarbij op specifieke informatiebronnen

Algemene informatie over corona vind je op de websites van het RIVM, de Rijksoverheid en de regionale GGD. Daarnaast is er veel speciale informatie te vinden: informatie in gebarentaal, informatie in eenvoudige taal, informatie van patiëntenverenigingen en andere specialistische organisaties. Op onze website en via onze social media attenderen we onze achterban op deze informatiebronnen.

We verzamelen signalen

Om tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk aandacht te kunnen vragen voor de situatie van mensen met een beperking of chronische aandoening, is het belangrijk dat wij horen waar het mis gaat. We roepen daarom onze achterban op ons  te laten weten als ze door de corona-maatregelen in te grote problemen komen.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek – onderdeel Coronacrisis

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven Coronacrisis.