Geldzaken

Financiële zelfstandigheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het inkomen van mensen met een beperking of chronische ziekte moet omhoog. De kosten die zij hebben zoals extra leefkosten en eigen betalingen voor zorg en ondersteuning moeten omlaag. Er worden maatregelen genomen tegen financiële ongelijkheid vanwege een beperking of chronische ziekte.

De landelijke overheid en gemeenten moeten meer werk maken van het verbeteren van de inkomenspositie van mensen met een beperking. Hiervoor zijn betere wetgeving en maatregelen vóór inkomensondersteuning en tegen armoede nodig. Regelingen kunnen eenvoudiger en toegankelijker, met minder bureaucratie. Tegelijkertijd moet de stapeling van zorgkosten worden aangepakt. Dat is de opeenstapeling van eigen betalingen voor zorg en ondersteuning en allerlei andere kosten die mensen hebben vanwege hun beperking of chronische ziekte.

Om dit doel te bereiken werken we aan

  • Tegengaan van de stapeling van eigen betalingen voor zorg en ondersteuning
  • Verlagen of schrappen van eigen bijdragen voor gemeentelijke zorg (Wmo/Jeugdwet), langdurige zorg (Wlz), eigen risico zorgverzekering, eigen bijdragen medicijnen en behandelingen
  • Instellen van maximum aan totale (zorg)kosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  • Betere informatie over mogelijkheden van inkomensondersteuning en voorzieningen als de gemeentepolis
  • Vereenvoudiging aanvragen en uitvoering van uitkeringen zonder dat mensen er financieel op achteruit gaan

Dit is wat we doen

We monitoren en maken zichtbaar wat de ervaringen van mensen zijn als het gaat om hun inkomen, koopkracht of eigen betalingen. Waar nodig trekken we bij de politiek – landelijk en bij de gemeenten – aan de bel om verslechteringen tegen te gaan en inkomensverbeteringen te bepleiten. We ondersteunen lokale belangenbehartigers als zij zich bij gemeenten inzetten voor gemeentelijke inkomensbeleid. Landelijk vragen we samen met andere organisaties maatregelen voor de aanpak van schulden en armoede. Via de website Meerkosten.nl informeren we onze achterban over de aftrekmogelijkheden van zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting en over andere inkomensondersteunende regelingen.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek – onderdeel Geldzaken

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven Geldzaken