Toegankelijkheid

Mensen met een beperking moeten net als ieder ander gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en van het internet. Toegankelijkheid moet normaal worden, ontoegankelijkheid de uitzondering. Al bij het ontwerpen en het bouwen moet hier rekening mee gehouden worden: maak het voor iedereen (design for all). De samenleving moet voldoen aan algemene toegankelijkheidseisen voor zaken als websites, winkels, evenementen en stemmen bij verkiezingen. Het VN-verdrag Handicap schrijft dit voor. 

Mensen met een beperking moeten kunnen kiezen waar zij wonen, leren, werken, reizen en hun vrije tijd doorbrengen. Belemmeringen daarvoor moeten zo snel mogelijk verdwijnen. De regels die zijn vastgesteld voor digitale toegankelijkheid moeten veel beter worden nageleefd door de overheid, instellingen en bedrijven. Mensen moet een beperking moeten zelfstandig geld kunnen opnemen en betalen met de pinpas en elektronische betalen. Voor wie dit niet toegankelijk is, zijn alternatieven beschikbaar.

Bij het werken aan de algemene toegankelijkheid moeten mensen met een beperking of chronische ziekte worden betrokken. Alleen met hun inbreng kunnen bijvoorbeeld diensten, gebouwen, openbare ruimten en openbaar vervoer toegankelijk worden.

Om dit doel te bereiken werken we aan

  • Betere fysieke toegankelijkheid.
  • Toegankelijk internet.
  • Betere toegankelijkheid van (overheids)informatie.
  • Toegankelijk betalingsverkeer.

Dit is wat we doen

We werken mee aan de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. In de actieplannen van het rijk, provincies, gemeenten en brancheorganisaties stimuleren we de inzet van ervaringsdeskundigheid.

In de politiek en via de media pleiten we voor toegankelijke crisiscommunicatie en alle andere vormen van overheidsinformatie. We voeren een lobby voor assistentieverlening bij het stemmen tijdens verkiezingen. We werken mee aan het invoeren van de relevante onderdelen van de Europese Toegankelijkheidswet en Europese Audio Visuele Media Diensten Richtlijn.

We lobbyen voor inzet van gebarentolken (ook bij crisisinformatie), audiodescriptie, ondertiteling en begrijpelijk taalgebruik.

Met de  jaarlijkse organisaties van  de Week van de Toegankelijkheid laten we zien hoe belangrijk toegankelijkheid is in het dagelijks leven en stimuleren we iedereen in het land om te werken aan toegankelijkheid. We ondersteunen lokale belangenbehartigers als zij bij hun gemeente of andere organisaties en bedrijven pleiten voor meer toegankelijkheid.

Voor lokale belangenbehartigers en gemeenten maken we een toolkit toegankelijke gemeentewebsites.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek – onderdeel Toegankelijkheid

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven Toegankelijkheid