Vervoer

Mensen met een beperking moeten zich vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen van A naar B. Zij moeten net als ieder ander zonder grote problemen naar school, werk, familie en sociale activiteiten kunnen gaan. Openbaar vervoer moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Dat geldt ook voor de reizigersinformatie en de vervoersbewijzen. Als iemand vanwege een beperking niet kan reizen met het openbaar vervoer, is er een alternatief, zoals uitstekend geregeld individueel of collectief doelgroepenvervoer. Ook fietsers en wandelaars met een beperking moeten zelfstandig hun weg kunnen vinden en zonder obstakels van A naar B kunnen gaan.

Belemmeringen in het huidige (openbaar) vervoer moeten verholpen worden. Nieuwe ontwikkelingen zoals nieuw materieel, nieuwe typen vervoersbewijzen en dienstregelingen moeten vooraf afgestemd met en getoetst op toegankelijkheid voor alle groepen reizigers met een beperking.

Om dit doel te bereiken werken we aan

  • Toegankelijker maken van (openbaar) vervoer, met speciale aandacht voor bussen, treinen en ander railvervoer
  • Doelgroepenvervoer dat op maat is, uitgaat van de vraag en behoefte van de reiziger: goed beschikbaar en klantvriendelijk
  • Meer samenhang tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer waardoor het eenvoudiger en kwalitatief beter wordt voor de reiziger
  • Betaalbaar houden van alle vervoersvoorzieningen
  • Verbeteren van regelingen voor eigen vervoer, zoals parkeerbeleid, keuringen en betaalbaarheid
  • Verbeteren van de positie en veiligheid van voetgangers in het verkeer (zoals b.v. via de Wegenverkeerswet)

Dit is wat we doen

Landelijk pleiten we voor verbeteringen in het openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en eigen vervoer. Over de uitvoering van verbeteringen en oplossingen overleggen we onder meer met NS/ProRail en het landelijke overleg voor reizigers (LOCOV). We werken mee aan het landelijk toetsen van toegankelijkheidscriteria via schouwen en jurisprudentie. Ook zorgen we dat daarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet.

Lokaal en regionaal zetten we provincies, gemeenten, lokale vervoerders aan tot verbeteringen. We werken daarbij samen met lokale belangenbehartigers en reizigersorganisaties.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek – onderdeel Vervoer

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven Vervoer