Leestijd +/- 3 min

VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in 2016 geratificeerd. De overheid en maatschappelijke sectoren moeten het verdrag uitvoeren. Ieder(in) wil dat het VN-verdrag Handicap in Nederland serieus genomen wordt en dat verantwoordelijke partijen het verdrag de komende jaren voortvarend uitvoeren.

Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Het VN-verdrag Handicap is glashelder over de rechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrije tijdsbesteding. Het verdrag verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken. Het feit doet zich echter voor dat deze mensenrechten in de praktijk niet of nauwelijks te verzilveren zijn. Dat moet dus veel beter.

Om dit doel te bereiken werken we aan

  • Een actievere rol van de landelijke overheid bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap
  • Een lokale inclusie agenda in iedere gemeente
  • Actieplan Bouw
  • Informatie over het inzetten van ervaringsdeskundigheid
  • Trainingen voor ervaringsdeskundigen
  • Schaduwrapportage voor de Verenigde Naties

Ieder(in) wil dat de landelijke overheid bij de uitvoering van het verdrag meer ambitie toont. In plaats van zelf de regie te nemen, lijkt de overheid vooral anderen aan te moedigen. Verder willen we dat het kabinet het Facultatief Protocol van het verdrag ondertekent. Deze aanvullende verklaring bij het verdrag maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het VN-Comité in Genève als het VN-verdrag niet wordt nageleefd.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Alle gemeentelijke wetten en maatregelen moeten aansluiten bij het verdrag. Hiervoor moeten gemeenten samen met ervaringsdeskundigen een Lokale Inclusie Agenda opstellen. Ook maatschappelijke sectoren zoals de Bouw, de vervoer- en de woonsector, moeten hun schouders onder de uitvoering van het VN-verdrag Handicap zetten. Hiervoor moeten de sectoren Actieplannen opstellen.

Het verdrag verplicht de rijksoverheid, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen bij het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap ervaringsdeskundigen te betrekken.

Dit is wat we doen

We wijzen het Kabinet op hun regierol en verantwoordelijkheden rond de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. We lobbyen voor verbeteringen aan landelijke wetgeving, zodat de Nederlandse wetten gaan voldoen aan het verdrag.

coverbeeld van de brochure VN-verdrag Handicap

We informeren en ondersteunen lokale belangenbehartigers die samen met hun gemeente aan de slag willen gaan met de lokale inclusie agenda. We doen dat via onze websites, social media en nieuwsbrieven, maar ook tijdens bijeenkomsten, zoals op de landelijke Netwerkdag Gelijk is Gelijk.

Ieder(in) neemt deel aan de Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap. Samen met de Alliantie-partners stelden we de VN-schaduwrapportage op en geven we informatie en advies over het inzetten van ervaringsdeskundigheid, onder meer via het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid, de website Niets Over Ons Zonder Ons en trainingen voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid.

Ook brachten we de brochure ‘VN-verdrag Handicap, wat staat erin en wat hebben we eraan?’ uit.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek – onderdeel VN-verdrag Handicap

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven VN-verdrag Handicap