Werk

Mensen met een beperking hebben op de arbeidsmarkt een grote achterstand. Die achterstand moet verdwijnen. Er moeten meer duurzame banen komen voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking hebben recht op het werk dat bij hen past. Zij moeten ondersteuning krijgen bij het vinden en behouden van een baan.

De arbeidsmarkt moet inclusiever worden. In een inclusieve arbeidsmarkt hebben werkzoekenden met een beperking dezelfde kans op een baan als werkzoekenden zonder beperking. Daar is op dit moment geen sprake van. Om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren moet het VN-verdrag Handicap uitgevoerd worden, ook voor werk.

Om dit doel te bereiken werken we aan

  • Een sterkere positie op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking
  • Beter ontwikkelingsperspectief op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking
  • Uitvoering van het VN-verdrag Handicap
  • Verbeteringen aan de Participatiewet
  • Verbeteringen aan de Wajong
  • Gelijke beloning

Dit is wat we doen

We voeren een stevige lobby Den Haag voor verbeteringen aan de Participatiewet en de Wajong. We houden daarbij de ontwikkelingen rond de Banenafspraak en loondispensatie scherp in de gaten. We geven aan hoe het anders moet. Zo nodig zoeken we de media op. We werken nauw samen met lokale belangenbehartigers en de Landelijke Cliëntenraad. We ondersteunen lokale belangenbehartigers met informatie en uitwisseling van ervaringen.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek – onderdeel Werk

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven Werk