Zorg

Toegang tot goede en passende zorg en ondersteuning is een voorwaarde voor mensen met een beperking of chronische ziekte om te kunnen participeren in de samenleving. De zorg moet zo worden ingericht dat mensen aanspraak kunnen maken op alle vormen van hulp en ondersteuning die zij nodig hebben, op maat, in de eigen omgeving: thuis, op het werk en op school. Ook als die zorg intensief en langdurig is.

Het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking of chronische ziekte recht hebben op het hoogst haalbare niveau van gezondheid en participatie. De toegang tot zorg moet eenvoudiger en eenduidiger. Zorg en ondersteuning moeten kwalitatief goed en betaalbaar zijn. Belemmeringen voor passende zorg en ondersteuning worden weggenomen. De kwaliteit van zorg wordt echt verbeterd: deskundiger, veiliger, betrouwbaarder en op maat, uitgaand van wat mensen nodig hebben. Belangrijke voorwaarde is dat mensen zeggenschap hebben over hun zorg en ondersteuning. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten  daarvoor een veel sterkere positie krijgen in de zorg(instellingen), bij het gemeentelijk beleid voor zorg en ondersteuning en ten opzichte van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Om dit doel te bereiken werken we aan

  • Eén heldere toegang voor je aanvraag
  • Betaalbare zorg
  • Sterkere rechtspositie bij aanvragen zorg of ondersteuning
  • Passende zorg voor kinderen/jongeren met een levenslange beperking
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning

Dit is wat we doen

Landelijk lobbyen in de politiek, bij het ministerie en maatschappelijke organisaties voor verbeteringen. Met lokale belangenbehartigers werken we samen om het gemeentelijk zorgbeleid passender te krijgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In de media vragen we aandacht voor de problemen die er zijn in zorg en ondersteuning. Ook laten we aan de hand van goede voorbeelden zien hoe het beter kan, zoals bij onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor betaalbare zorg trekken we op met onze leden en landelijke organisaties als de Patiëntenfederatie, Per Saldo, landelijke cliëntenraden (LOC) en ouderenorganisaties.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek  Zorg

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven Zorg