Ieder(in) is een vereniging. Belangenorganisaties en patiëntenverenigingen kunnen lid worden van Ieder(in). Er zijn 219 organisaties bij ons aangesloten.

Lid worden

Waarom lid worden van Ieder(in)? Ga naar Lid worden

Ledenlijst

Hieronder vind je onze ledenlijst met alle organisaties die lid zijn van Ieder(in). Vanuit de lijst kun je doorklikken naar de website van de desbetreffende organisatie. De ledenlijst bestaat uit landelijke en lokale organisaties. Heb je een vraag over de ledenlijst of over een van onze leden, stuur een mail naar leden@iederin.nlLandelijke organisaties

Algemeen

Verstandelijke beperking

Lichamelijke beperking

Chronisch zieken

AstmaVereniging Nederland en Davos
Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland
Bijniervereniging NVACP
Centrum Chronisch Ziek & Werk 
Debra Nederland
Diabetes Vereniging Nederland
Dwarslaesie Organisatie Nederland
Endometriose Stichting
Fabry Support & Informatiegroep Nederland
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Stichting Nederland
Fibromyalgie en Samenleving de Nationale vereniging voor Fibromyalgiepatiënten
Patiëntenvereniging Hart & Long Transplantatie
Helpende Handen
Hemochromatose Vereniging Nederland
Hersenletsel.nl
Hidradenitis Patiënten Vereniging
HIV Vereniging Nederland
Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging
ITP Patëntenvereniging Nederland
Landelijke Pijn Organisatie
MECVS Nederland
ME/cvs Vereniging
MS Vereniging
Myeloproliferatieve Neoplasieën Stichting
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
Nationale Vereniging Sjögren Patiënten
NLNet (Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem en Lipoedeem)
Nederlandse Coeliakie Vereniging
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Nederlandse Hypofyse Stichting
Nederlandse Stichting over Gewicht
Nederlandse Phenylketonurie Vereniging
Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
Nederlandse Vereniging van Patiënten met SCCH
Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten
Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie
NeuroFibromatose Vereniging Nederland
Nierpatiënten Vereniging Nederland
NVLE
OSCAR Nederland
Patiënten Vereniging voor Neuromodulatie
Patiëntenvereniging Complex Regionaal Pijn Syndroom
Patiëntenvereniging Longfonds
Patiëntenvereniging Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS)
Poly-Artrose Lotgenoten Vereniging
Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie
Psoriasispatiënten Nederland
Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
Stichting AA & PNH Contactgroep
Stichting Diagnose Kanker

Zintuigelijke beperking

Spraakbeperking

Overig

Lokale/regionale organisaties

Algemeen

Verstandelijke beperking

Lichamelijke beperking

Chronisch zieken

Zintuigelijke beperking

Spraakbeperking

Overig