Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit.

‘Mooi dat dit abonnementstarief ook door de Eerste Kamer is aangenomen. We hebben ons afgelopen jaren keihard ingezet voor deze maximale eigen bijdrage voor de Wmo. Dit is een opluchting voor veel mensen met een beperking’, reageert Ieder(in)-directeur Illya Soffer.

Werking van abonnementstarief

Voor 2019 was er al een abonnementstarief ingevoerd voor vrijwel alle maatwerkvoorzieningen. Dit betreft 17,50 euro per 4 weken. Om het abonnementstarief ook te laten gelden voor bepaalde algemene voorzieningen, is er een wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel is aangenomen en de wet treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 een abonnementstarief geldt van 19 euro per maand voor vrijwel alle maatwerkvoorzieningen (alleen niet voor beschermd wonen en opvang) en kan gelden voor algemene voorzieningen. Het is aan de gemeente om te bepalen voor welke algemene voorzieningen het abonnementstarief geldt. Het zou in ieder geval moeten gelden voor voorzieningen met een ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ (langer dan 6 maanden). In de wetsbehandeling is begeleiding als voorbeeld genoemd van een algemene voorziening waarvoor het abonnementstarief gaat gelden.

Eigen bijdragen Wlz verlagen

Dit maximum-tarief is een goede eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten waar mensen mee te maken hebben. Ieder(in) dringt ook aan op verlaging van de hoge eigen bijdragen voor langdurige zorg (Wlz) en verlaging van het eigen risico voor de zorgverzekering.

Minima-voorzieningen onaangetast laten

Ieder(in) houdt de komende tijd in de gaten hoe het abonnementstarief wordt uitgevoerd door gemeenten. Hulp en ondersteuning via de gemeenten mag zeker niet achteruit gaan. Het abonnementstarief mag niet tot verkapte bezuinigingen leiden. Voorzieningen voor mensen met een minimum-inkomen (zoals vrijstelling van eigen bijdragen Wmo) moeten gewoon overeind blijven.

Mensen kunnen problemen of ervaringen met het Wmo-abonnementstarief melden bij Ieder(in)

Deel dit bericht

Meer nieuws over