Vandaag heeft GroenLinks onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat mensen die langdurig zorg ontvangen dit jaar heel veel extra aan zorgkosten moeten betalen. In de AWBZ was de onderzoeksgroep gemiddeld 234 euro extra per maand kwijt en in de Wmo 53 euro extra. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), Dit onderzoek bevestigt waar wij al lang voor waarschuwen: de stapeling van kosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
decoratief

Soffer, Het grote inkomensverlies komt doordat de eigen bijdragen voor langdurig zorg per 1 januari met 50% zijn verhoogd. Dit treft vele honderdduizenden mensen. Daar komt dan nog bij dat veel van deze mensen ook nog eens getroffen worden door bezuinigingen in de eigen gemeente. Bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp.

‚ Wij hebben vorig jaar met Prinsjesdag, toen deze maatregelen bekend werden, er al voor gewaarschuwd dat dit tot onaanvaardbaar veel koopkrachtverlies zou leiden. We hebben dat toen ook door het Nibud laten doorrekenen. Mensen bleken er netto wel tussen de 200 euro en 4000 euro op achteruit te gaan, afhankelijk van hun inkomen. Dus de hoge cijfers uit het Groen Links-onderzoek zijn helaas maar al te waar.

Sociaal isolement

Soffer, Het is diep treurig dat er toen niks met onze waarschuwingen is gedaan. Het is namelijk al een paar jaar zo dat de kosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking heel hard stijgen. Dat blijkt uit het Nibud-onderzoek dat we elk jaar laten doen.

‚ Er wordt steeds weer over het hoofd gezien dat chronisch zieken en gehandicapten op meerdere niveaus met bezuinigingen te maken hebben. In hun gemeente, van het rijk, bij hun zorgverzekeraar en ga zo maar door. Veel van deze mensen hebben een laag tot modaal inkomen en komen hierdoor in de financiële problemen. Dit kan leiden tot sociaal isolement. En soms zelfs tot het afzien van zorg omdat ze de eigen bijdrage te hoog vinden. Het wordt dus hoog tijd dat de landelijke politiek maar ook de gemeentelijke politici hier echt iets aan gaan doen!.

Financiële consequenties vaak onbekend

Onlangs zijn weer de brieven van het CAK verstuurd waarin de nieuwe eigen bijdragen staan vermeld. Veel mensen blijken totaal verrast door de hoogte ervan. Soffer, Hieruit blijkt ook dat zorgaanbieders en gemeenten vaak niet goed doorspreken met mensen wat ze zelf financieel moeten bijdragen aan de zorg. Dit financiële aspect zou een vast onderdeel van bijvoorbeeld het keukentafelgesprek met een gemeenteambtenaar moeten zijn. Mensen komen dan niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Lees hier meer over onderzoek GroenLinks: Bijna 250 euro per maand minder

Lees hier ons eerder bericht over ons eigen Nibud-onderzoek

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over