De afgelopen maanden organiseerde Ieder(in) vijf regionale bijeenkomsten met organisaties die werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het thema was, Je staat er niet alleen voor! Zowel leden van Ieder(in) als niet-leden gingen met elkaar in gesprek over het versterken van elkaars netwerken. De belangrijkste conclusie is dat de lidorganisaties van Ieder(in) behoefte hebben aan een interactief platform, waarop ze elkaar kunnen vinden, kennis kunnen uitwisselen en ervaringen kunnen delen.

In Arnhem, Assen, Delft, Eindhoven en Utrecht kwamen maar liefst 120 vertegenwoordigers van 75 verschillende organisaties samen. Van landelijke patiëntenverenigingen tot lokale gehandicaptenplatforms, van adviesraden sociaal domein tot afdelingen van ouderenbonden en leden van VACwonen. Er bleek veel animo om elkaar nog beter te leren kennen, samen te werken en ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Online én offline

Uit de discussies tijdens de vijf regionale bijeenkomsten en verdiepende interviews met de achterban van Ieder(in) en met externe organisaties blijkt dat er grote behoefte is aan een online platform. Het online platform maakt het uitwisselen van kennis en ervaringen mogelijk. Door beter van elkaars expertise en best practices op de hoogte te zijn, kan gezamenlijk nog beter worden opgekomen voor de belangen van mensen met een beperking en chronisch zieken. Naast een online platform is er ook behoefte aan een, offline‚ platform: bijeenkomsten waarin de organisaties ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen.

Verbonden

Voor het inrichten van dit platform is een initiatiefnemer nodig. Bovendien moet samen met de deelnemende organisaties na de start de nodige energie worden gestoken in het laten slagen van het platform, als aantrekkelijke, waardevolle plek waar we met elkaar verbonden blijven. Ieder(in) gaat aan de slag om zowel tot een on- als offline platform te komen.

Meer informatie: Aartjan ter Haar, a.terhaar@iederin.nl of Joris Barendrecht, j.barendrecht@iederin.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over