De debatten in de Tweede Kamer over het VN-verdrag zijn spannende momenten voor mensen met een beperking. De Kamer staat op het punt belangrijke beslissingen te nemen over de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving.

Verschillende Kamerleden hebben amendementen ingediend. De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag, waar Ieder(in) lid van is, wil graag dat een meerderheid van de Tweede Kamer deze amendementen steunt.

Toegankelijkheid Nederland

Een amendement gaat over de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving. Met dit amendement willen de indieners Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) bereiken dat er een verandering optreedt in het denken over toegankelijkheid voor mensen met een beperking: toegankelijkheid moet de norm worden, en ontoegankelijkheid de uitzondering.

Deze week werd bekend dat er een Kamermeerderheid voor dit amendement is. De Alliantie is hier zeer verheugd over. Het is geweldig dat deze Kamerleden bereid zijn om bij te dragen aan échte veranderingen in de toegankelijkheid Nederland en dat zij hierin verder gaan dan het kabinet aandurft.

Rol gemeenten: integraal plan

Een ander belangrijk amendement gaat over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. Dit amendement regelt dat gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Het is de bedoeling van de indieners, Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66), dat gemeenten een integraal plan maken voor het hele sociale domein. Mensen met een beperking moeten bij het opstellen van dit plan betrokken worden.

Het spreekt vanzelf dat de Alliantie een zeer groot voorstander is van dit amendement.

Kieswet

Verder zijn er twee amendementen ingediend over de Kieswet. Deze amendementen regelen het percentage stemlokalen dat toegankelijk moet zijn en de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening in het stemhokje.

De Alliantie vindt het belangrijk dat er een Kamermeerderheid komt voor deze amendementen, zodat het wetsvoorstel voor aanpassing van de Kieswet echt in lijn komt met de ambitie van het VN-verdrag.
Er moet in Nederland nog veel gebeuren om gelijkwaardigheid, inclusie en toegankelijkheid werkelijkheid te laten worden. Kom ook en laat zien hoe belangrijk dit is!

Meer over de Alliantie

De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag is een samenwerkingsverband tussen Ieder(in), LPGGz, LFB, Per Saldo en de Coalitie voor Inclusie. De Alliantie zet zich in voor snelle en zorgvuldig ratificatie en daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag.

Overzicht amendementen

Downloads:

871_Schrifelijke_beantwoording_plus_reactie_amendementen1.pdf – PDF (118 KB)
874_Reactie_regering_amendementen2.docx – docx (96 KB)
875_Statement_Alliantie_plenaire_behandeling_VN-verdrag.docx – docx (98 KB)
876_Statement_Alliantie_plenaire_behandeling_VN-verdrag.pdf – PDF (115 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over