Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs in Nederland inclusief moet worden. Maar wat is inclusief onderwijs eigenlijk? In een position paper, gebaseerd op gesprekken met de achterban, schetst Ieder(in) de eigen visie. Het beste van regulier en speciaal onderwijs moet in inclusief onderwijs worden samengebracht!
decoratief

Gescheiden naar school kan niet meer

Het huidige regulier en speciaal onderwijs zijn gescheiden schoolsystemen, met nauwelijks uitwisseling van kennis en ervaring en bijna geen overstapmogelijkheden. Dat dit tot problemen leidt, is duidelijk. Veel kinderen met een beperking blijken in geen van beide onderwijssystemen goed te passen. Het gevolg is dat het aantal thuiszitters groot is en nog steeds groeit.

Dit gescheiden naar school gaan, is in strijd met het VN-verdrag Handicap. Het verdrag schrijft voor dat het Nederlandse onderwijssysteem inclusief moet worden. Inmiddels zijn ook steeds meer mensen in de onderwijswereld daarvan overtuigd, waaronder de huidige minister van onderwijs.

Regulier en speciaal groeien naar elkaar toe

In de position paper legt Ieder(in) uit waarom inclusief onderwijs goed is voor kinderen met een beperking of chronische ziekte. Samen naar school gaan, legt de basis voor wederzijdse acceptatie en levenslang meedoen.

Inclusief onderwijs moet in de visie van Ieder(in) ontstaan uit het naar elkaar toegroeien van regulier en speciaal onderwijs. Op dit moment kiezen ouders vaak voor regulier onderwijs omdat hun kind er dan ‘bijhoort’ en meer mogelijkheden heeft om door te leren. Ouders kiezen vaak voor speciaal onderwijs omdat dit volledig is afgestemd op het ‘uniek zijn’ van het kind met zijn beperkingen. In beide gevallen doen ouders (en hun kinderen) concessies.

De school ademt inclusie

In het inclusief onderwijs is dat niet meer nodig. Want dat combineert het beste van het regulier en speciaal onderwijs. Het resultaat: de hele school ademt inclusie. Kinderen met een beperking horen er vanzelfsprekend bij. Het is volstrekt normaal dat leerlingen met en zonder handicap elkaar regelmatig ontmoeten, waar mogelijk samen les hebben en in hun eigen buurt naar school gaan.

Een rijke leeromgeving voor elk kind

Verder is er voor ieder kind een rijke leeromgeving beschikbaar, gebaseerd op de laatste inzichten en lesmethoden uit het regulier en speciaal onderwijs. Hier profiteren overigens alle kinderen van. Ook kinderen zonder beperking hebben baat bij onderwijsmethodes uit het speciaal onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan leren en even bijkomen in een prikkelarme omgeving. 

Stapsgewijs realiseren

Uiteraard wordt inclusief onderwijs niet op stel en sprong gerealiseerd. Ieder(in) benadrukt dat het onderwijs er stapsgewijs naartoe kan werken. In de position paper lees je ook welke vier basisprincipes daarbij als richtsnoer kunnen dienen.

Onderaan de pagina kan je de position paper downloaden.

Meepraten over onze visie op inclusief onderwijs?

Ieder(in) houdt in februari en maart online bijeenkomsten over deze visie op inclusief onderwijs. Als je daar meer over wilt weten of je wilt aanmelden, ga dan naar dit bericht.

Deel dit bericht

Meer nieuws over