Bent u belangenbehartiger en houd u zich bezig met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in uw regio? Kom dan woensdag 19 juni naar de bijeenkomst over het Besluit Toegankelijkheid Openbaar Vervoer.  Het ministerie gaat dit besluit het jaar evalueren. Uw gemeente en provincie moeten dit besluit uitvoeren. Wat staat er eigenlijk precies in? En hoe staat het met de uitvoering ervan?

2019 is een belangrijk jaar, want het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het Besluit Toegankelijkheid Openbaar Vervoer dit jaar evalueren. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een presentatie over de inhoud van het besluit. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de uitvoering: wat kunt u als belangenbehartiger lokaal aanpakken en wat willen we het ministerie meegeven?

De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte geldt sinds 2012 ook voor het openbaar vervoer. Deze wet biedt mensen rechtsbescherming tegen ongelijke behandeling in het openbaar vervoer.

Aan de toegankelijkheid van voorzieningen in het openbaar vervoer worden daarom (soms ook Europese) eisen gesteld. Deze staan onder andere benoemd in het Besluit Toegankelijkheid Openbaar Vervoer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ook factsheet met een toelichting gepubliceerd.

Programma

  • Het Besluit Toegankelijkheid Openbaar Vervoer
    Presentatie door Eva de Ruiter, beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
    – Wat staat er eigenlijk in dit besluit? Wat regelt het besluit wel en wat niet?
    – Hoe wordt de evaluatie van het besluit vorm gegeven in 2019? En zijn er nog andere zaken die van invloed zijn op die evaluatie?
  • Uitwisselen van ervaringen
    Welke kansen en bedreigingen ziet u? Wat kunnen we als belangenbehartiger lokaal aanpakken? En wat willen we het ministerie meegeven?

Tijd en plaats

De bijeenkomst vindt plaats bij Ieder(in), Churchilllaan 11, Utrecht.
Datum en tijdstip: woensdag 19 juni van 16.00 tot 19 uur.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link

Deel dit bericht

Meer nieuws over