De landelijke overheid legt steeds meer taken en bevoegdheden rond wonen bij de gemeenten. Wonen vraagt daarom ook aandacht en inzet van lokale en regionale belangenbehartigers. Om hen hierbij te helpen, is er de handreiking Goed wonen voor iedereen.

Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, recht op goed wonen. Zij ervaren echter vaak allerlei belemmeringen in en om hun woonsituatie. Goed wonen voor mensen met een beperking vraagt daarom aandacht en actie.

Nu ook een handreiking

Naast de eerder gelanceerde website Goed wonen voor iedereen is er nu dus ook de handreiking Goed wonen voor iedereen. De handreiking helpt belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten, woningbouwcoöperaties en andere regionale wooninstanties.

Theorie en praktijk

De handreiking bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. In het hoofdstuk Theorie vindt u achtergrondinformatie. Hoe zit wonen in elkaar? Welke wetten en regels gelden er? Welke partijen zijn betrokken en wat zijn de actuele ontwikkelingen? In het hoofdstuk Praktijk leest u met welke veel voorkomende kwesties u aan de slag kunt gaan (tien actiepunten en een stappenplan).

Download hieronder de handreiking Goed wonen voor iedereen
Ga hier naar de website Goed wonen voor iedereen

Downloads:

991_Handreiking_Wonen_voor_iedereen_webversie_augustus_2016_def.pdf – PDF (869 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over