Als jeugdigen om medische redenen die coronagerelateerd zijn niet naar school kunnen, moeten school, leerling, ouders en eventueel betrokken deskundigen zoals de jeugdarts bespreken hoe de leerling zo goed mogelijk onderwijs kan volgen. Dit moet op een manier kunnen die passend is bij het risico op (her)besmetting met corona en belastbaarheid. Het uitgangspunt is dat er voor iedere jeugdige die vanwege corona niet (volledig) naar school kan, een passende oplossing op maat komt om onderwijs te volgen.

Na het vervallen van de laatste coronamaatregelen geldt voor leerlingen die coronagerelateerd (deels) niet naar school kunnen gaan, nu dezelfde route als voor alle andere leerlingen die langdurig ziek zijn. Met coronagerelateerd wordt in dit geval gedoeld op jeugdigen die bij een corona-infectie zelf een verhoogd risico lopen, jeugdigen met gezinsleden met verhoogd risico en jeugdigen met long covid – ook wel bekend als het postcovidsyndroom.

Dit staat in het advies over schooldeelname na het vervallen van de coronamaatregelen, dat opgesteld is door Jeugdartsen Nederland, Ieder(in), Ingrado, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie Onderwijs, Ouders & Onderwijs, de PO-Raad en de VO-Raad.

Maak samen goede afspraken

De betreffende leerlingen moeten zich op een veilige manier kunnen ontwikkelen, daarom is maatwerk in onderwijsaanbod noodzakelijk. Ondersteuning bestaat allereerst uit begrip voor (de impact van) corona of het postcovidsyndroom, en vereist daarnaast goede samenwerking en afspraken tussen leerling, ouders en school. Bijvoorbeeld over wanneer de leerling ter bescherming wel en niet naar school komt. Soms zijn er aanpassingen nodig, bijvoorbeeld goede ventilatie, een aangepast rooster, digitaal of vervangend onderwijs.

Informatie over long covid bij kinderen

De patiëntenorganisatie voor ouders van kinderen met long covid (KLC) heeft een uitgebreide informatiebrochure en een flyer gemaakt voor iedereen die al dan niet professioneel betrokken is bij een kind met de ziekte. Deze kennis helpt symptomen te herkennen en dan goede ondersteuning te bieden. Long covid uit zich namelijk bij iedereen anders. Kinderen hebben vaak weinig energie, veel lichamelijke klachten en moeite met concentratie en nadenken. Het is belangrijk om activiteiten aan te passen. Minder doen en tempo aanpassen vergroot herstelkansen.

Aandacht voor risico’s moet blijven

Ieder(in) vindt dat hoewel het lijkt of corona geen probleem meer is, er toch aandacht moet blijven voor de risico’s van besmetting voor mensen met een kwetsbare gezondheid van jong tot oud. Het moet voor mensen die vanwege een beperking of chronische aandoening kwetsbaar zijn, mogelijk blijven om via een apotheek maandelijks beschermende middelen en coronatests te halen. Daarnaast pleiten we ervoor om zo nodig snel in actie te komen en beschermende maatregelen op te schalen.

Meldpunt Ieder(in)

Ieder(in) is benieuwd naar de ervaringen van jeugd en naasten in onze achterban met (het gebrek aan) ondersteuning bij long covid. Daarom roepen we mensen op om die ervaringen te delen met ons meldpunt. Dat kan telefonisch: 085 – 400 70 22, of via de mail: meldpunt@iederin.nl.

Deel dit bericht